Uvodna novinarska konferenca projekta HITRO SLO-HR 445 Skupna čezmejna operativna enota

pdfSPOROČILO ZA JAVNOST

V dvorani Grada Duga Resa je v torek, 23. oktobra 2018, potekala začetna novinarska konferenca projekta HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja, katerega izvajanje je bilo odobreno v 3. roku odprtega poziva programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška.

Projektni partnerji v projektu so: Grad Duga Resa (vodilni partner), Občina Črnomelj, Gasilska zveza Črnomelj in Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese. Pridruženi partnerji projekta so: Hrvatska vatrogasna zajednica, Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured Karlovac, Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Karlovac, Gasilska zveza Slovenije in Ministrstvo za obrambo - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Projekt so predstavile partnerske organizacije v projektu. V imenu vodilnega partnerja Grada Duga Resa je spregovoril gradonačelnik Tomislav Boljar, v imenu Občine Črnomelj županja Mojca Čemas Stjepanovič, za Vatrogasno zajednico Grada Duga Resa njen predsednik Josip Zlatunić in za Gasilsko zvezo Črnomelj predsednik Boris Kambič.

Sodelovanje med mestoma na čezmejnem območju sega že v leto 1976, ko je bila podpisana prva listina o pobratenju med takratnima Občino Duga Resa in Občino Črnomelj. Istega leta je bila podpisana tudi listina o pobratenju med Vatrogasnim savezom Općine Duga Resa in Občinsko gasilsko zvezo Črnomelj, vse z namenom celovitega razvoja in napredka skupnosti.

V okviru projekta bodo izdelani normativni dokumenti za čezmejno delovanje. Vzpostavila, usposobila in opremila se bo skupna enota zaščite in reševanja, ki jo bodo sestavljali pripadniki iz Hrvaške in Slovenije. Omenjena enota bo na čezmejnem območju omogočila zagotavljanje zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poleg navedenega se bodo izvedle še promocijske aktivnosti v obliki predavanj in promocijsko-izobraževalne delavnice za širšo javnost o varnosti in ravnanju v primeru naravnih in drugih nesreč ter odgovorno ravnanje do narave in okolja. Partnerji bodo prek skupnega razvoja projekta in izvajanja aktivnosti zagotoviti bistveno izboljšanje sistema Civilne zaščite v primeru katastrofalnih dogodkov, kot so poplave in potresi. Pomen in pomembnost projekta je za prebivalce čezmejnega območja nesporna, ker so lokalne sile Civilne zaščite prve, ki se odzovejo in intervenirajo.

Skupna vrednost projekta iznaša 808.163,58 EUR, od tega znašajo sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 686.939,03 EUR (85%). preostanek sredstev v višini 121.224,55 EUR (15%) pa zagotavljajo partnerji v projektu. Izvajanje projekta traja 24 mesecev, do septembra 2020.

 

Brez naslova

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.