Idejna zasnova za Kulturni dom Dragatuš

  • 29 November 2018 |

Občina Črnomelj je v letu 2018 na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil št. JN004947/2018-W01, z dne 18.07.2018 izbrala ponudnika za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Kulturnega doma Dragatuš, to je: AG-INŽENIRING projektiranje, inženiring in svetovanje, d.o.o., Podjetniško naselje Kočevje 1, 1330 Kočevje.


Na podlagi pogodbe bo izvajalec za naročnika izdelal naslednjo projektno dokumentacijo:
• arhitekturni posnetek objekta
• idejna zasnova (IZP)
• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)
• projekt za izvedbo (PZI)
• projekt izvedenih del (PID)

V roku, do 26. 11. 2018 je bilo izdelano:
• arhitekturni posnetek objekta in
• dve varianti idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP).

Pri pripravi idejne zasnove so poleg projektantov sodelovali tudi člani Projektne skupine za izdelavo projektne naloge – Kulturni dom Dragatuš, katero med drugimi sestavljajo tudi predstavniki vseh društev oz. bodočih uporabnikov prostorov.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.