Javno naročilo: Arheološke raziskave ob obnovi dela talnih površin v mestnem jedru Črnomlja – projekt »kulTura«

  • 25 Januar 2019 |

Oznaka naročila objavljenega na portalu javnih naročil je: JN008805/2018-W01
Objava na portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=288006

Razpisna dokumentacija

Priloge:
Priloga 1: Kulturnovarstveni pogoj
Priloga 2: Območje raziskav 

ESPD obrazec

Sprememba in dopolnitev RD - 25. 1. 2019 

1. Razpisna dokumentacija – popravek
2. Dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev – tekstualni del
3. Dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev – grafični del
4. Popis del  

Ponudniki morajo upoštevati zadnjo spremembo razpisne dokumentacije z vsemi prilogami in spremenjenimi kulturnovarstvenimi pogoji. Popis del je sestavni del, ki ga je potrebno priložiti k ponudbi.

Rok za predložitev ponudb: do 5. 2. 2019 do 9:00

Neuspešno zaključeno

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.