INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 2. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 04 Januar 2019 |

Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 3. januarja v prostorih Restavracije Štajdohar sestal na 2. redni seji. Svet je na seji imenoval Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in sprejel sklep o financiranju političnih strank v Občinskem svetu.

Za predsednika in člane oziroma članice Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja so bili imenovani:

• Zoran Špec – za predsednika,
• Janez Perušič – za člana,
• Renata Butala – za članico,
• Andrej Fabjan – za člana,
• Maja Kocjan – za članico.

Svetniki so na seji sprejeli tudi sklep o financiranju političnih strank, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na volitvah v Občinski svet Občine Črnomelj dne, 18. novembra 2018. Glede na dobljeno število glasov jim od 1.1.2019 pripadajo določena finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj.

Gradivo 2. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.