INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 3. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 30 Januar 2019 |

INFORMACIJA ZA JAVNOST 

Občinski svet Občine Črnomelj se je v torek, 29. januarja, sestal na 3. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 9 točk dnevnega reda. Člani sveta so na seji sprejeli predloge za priznanja občine Črnomelj za leto 2018 in potrdili okvirni program dela Občinskega sveta Občine Črnomelj za leto 2019. Na seji so imenovali nadzorni odbor, delovna telesa in predstavnike občine v svet RIC Bela krajina in svet Knjižnice Črnomelj. Sprejeli so tudi sklep o višini odškodnin in najemnin oz. zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj za leto 2019. Slednje ostajajo enake kakor v letu 2018.

Župančičevo plaketo prejme Janko Balkovec za dolgoletno prizadevno delo v ljubiteljski kulturi, Župančičevo diplomo pa Gregor Zagorc, umetniški vodja Tamburaškega orkestra Dobreč. Športnica leta 2018 je postala kegljačica Tina Mržljak, Športnik leta 2018 pa karateist Michel Horn. Športni kolektiv leta 2018 je postal Karate klub Krka, ki je v preteklem letu dosegel vrhunske športne uspehe.

Najvišje priznanje plaketo Občine Črnomelj dobi Župnijska Karitas Črnomelj, diplomo občine Črnomelj pa Lidija Malešič, začetnica Šole zdravja v Beli krajini, in zgodovinar Janez Weiss. Pohvalo »Breza«, ki se podeljuje v sklopu pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj, prejme fotograf Vinko Kukman. Čestitke vsem prejemnikom.

Ekološka graja »Kopina« za leto 2018 ni bila podeljena, saj žirija ni prejela nobenih predlogov.

Gradivo 3. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.