INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 4. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 26 Februar 2019 |

INFORMACIJA ZA JAVNOST

Občinski svet Občine Črnomelj se je v ponedeljek, 25. februarja, sestal na 4. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 8 točk dnevnega reda.

 Člani sveta so na seji obravnavali in sprejeli sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje, se seznanili s predlogom za izdajo Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2019 in izdali soglasje k spremembi pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji dela v Knjižnici Črnomelj.

V Sklepu o potrditvi predloga spremembe občinske meje so manjše spremembe med mejami občine Črnomelj z občino Metlika in občine Črnomelj z občino Semič. Uskladitve so namenjene predvsem vzpostavitvi urejenega stanja podatkov o mejah v zemljiškem katastru. Pri točki soglasja za spremembo pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji dela v Knjižnici Črnomelj gre za spremembo, ki je morala biti urejena zaradi Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Največ časa so se člani sveta ustavili pri točki proračuna, ki so ga na seji v prvi fazi tudi sprejeli. Na naslednji seji bo drugo branje proračuna, ta pa bo predvidoma konec marca.

Gradivo 4. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.