Odločba o ureditvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah: katastrska občina 1535 Črnomelj parcela 1135/9 in 1185 in katastrska občina 1548 Golek parcela 2645/1, 2655, 2652, 2643/5 in 2643/3

  • 26 April 2019 |
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.