SPOROČILO ZA JAVNOST - Sredstva državnega proračuna za delno sofinanciranje obnove stanovanj in stanovanjskih stavb po toči 2018

  • 29 April 2019 |

SPOROČILO ZA JAVNOST

Občina Črnomelj je v aprilu 2019 Ministrstvo za okolje in prostor dvakrat zaprosila za informacije. v kateri fazi obdelave so vloge za oceno delne škode na stavbah po neurju s točo 6. junija 2018. Sedaj smo prejeli odgovor Ministrstva za okolje in prostor, ki občane, ki so utrpeli škodo na stanovanjskih stavbah oz. so bili zajeti v oceni škode seznanja z dokumentom »Napotki in pogoji za pridobitev sredstev državnega proračuna za delno sofinanciranje obnove stanovanj in stanovanjskih stavb« - V PRILOGI. Zadeva je namenjena informiranju lastnikom stanovanj in stanovanjskih stavb kot potencialnih upravičencev do dodelitve sredstev. Ministrstvo za okolje in prostor je v odgovoru zapisalo še, da se za stanovanjske stavbe, ki izpolnjujejo pogoje in so jih lastniki obnovili, pričakuje, da bo postopek dodelitve oz. refundacije dela sredstev vloženih v obnovo, izveden v letu 2019.

Prejeli smo tudi odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede oddanih vlog za škodo v gospodarstvu. V zvezi z vprašanji Občine Črnomelj, ki smo jih poslali 17. aprila 2018, smo prejeli sledeče odgovore:
»Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zadolženo za pripravo ocene škode v gospodarstvu. To smo izvedli tudi po poplavah junija 2018: 36 oškodovancev v skupni vrednosti škode 1.715.433,88 EUR, od tega jih je 13 oškodovancev iz občine Črnomelj. Oceno škode smo posredovali na Upravo RS za zaščito in reševanje. Oceno škode je sprejela Vlada RS. Na osnovi tega lahko MGRT pripravi program odprave posledic škode v gospodarstvu.
Predlog programa je pripravljen in v aprilu 2019 smo prejeli tudi potrditev Ministrstva za finance, da so delno zagotovljena sredstva za odpravo posledic škode. Ko bo program potrdila vladna komisija za naravne nesreče in Vlada Republike Slovenije, bomo z dopisom pozvali vse oškodovance, da predložijo dokazila o nastali škodi. Po preučitvi dokazil, bo MGRT izdalo odločbe oz. sklepe ter izplačalo sredstva.
Upravičenci lahko pričakujejo izplačilo pomoči po poplavah do konca leta 2019.«

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.