INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 7. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 30 Maj 2019 |

INFORMACIJA ZA JAVNOST

Občinski svet Občine Črnomelj se je v sredo, 29. maja 2019, sestal na 7. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 23 točk dnevnega reda.

Člani sveta so se na 7. redni seji seznanili s poročili o poslovanju za leto 2018 večih javnih zavodov in drugih ustanov, in sicer Garancijske sheme za Dolenjsko, Policijske postaje Črnomelj, Dolenjskih lekarn Novo mesto, Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Glasbene šole Črnomelj, OŠ Loka Črnomelj, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Stari trg ob Kolpi, Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine, Občinskega programa varnosti občine Črnomelj in o delu Varnostnega sosveta Občine Črnomelj.

Na seji je bilo v obravnavi tudi več predlogov za izdajo odlokov, in sicer predlog Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj, predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v občini Črnomelj, predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj in predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina.

Ob koncu seje se je prisotnim pridružil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je bil ta dan na obisku v Beli krajini, da se iz prve roke na terenu seznani z razmerami ob meji. Že pred tem se je sestal tudi z županom, na seji pa je informacije podal tudi članom in članicam Občinskega sveta ter jim bil na voljo za dodatna vprašanja. Povedal je, da nameravajo ob meji postaviti začasne dodatne tehnične ovire, predstavniki policije pa so napovedali pomoč pri varovanju meje z video nadzorom.

Gradivo 7. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.