Igrišče znanja in druženja v Dobličah

Naslov projekta: Igrišče znanja in druženja v Dobličah

Akronim projekta: IZID – Prebujene Dobliče

Številka projekta: 33152 – 6/2018-6

Čas trajanja projekta: začetek marec 2019 , zaključek september 2020

Nosilec projekta: RIC Bela krajina

Partnerji projekta: Občina Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Krajevna skupnost Dobliče, Gasilsko društvo Dobliče, Športno društvo Dobliče

Način financiranja: Operacija bo sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta
Namen operacije je prebivalcem naselja Dobliče zagotoviti urejene površine za skupne namene in potrebe vasi in lokalno prebivalstvo vključiti v razne aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju in dvigu kvalitete življenja v naselju. Za te namene bo izvedbena izgradnja igrišča otroškega igrišča v naselju Dobliče, ki bo glede na zasnovo ureditve večnamensko in bo namenjeno vsem generacijam tako najmlajšim prebivalcem – otrokom in mladini, srednji delovno aktivni populaciji kot tudi starejšim in najstarejšim prebivalcem kraja. Investicija bo izvedbena skladno z izdelanim projektom – idejno zasnovo, tako, da bo izvedba skladna z vsemi zahtevanimi pogoji in standardi, ki jih mora zagotavljati tovrstna infrastruktura.
Na novih večnamenskih površinah bo projektni partner javni zavod Knjižnica Črnomelj izvedel več dogodkov. Izvedene bodo raznovrstne izobraževalne aktivnosti s pomočjo katerih si bodo različne ciljne skupine nabirale nova znanja in izkušnje. Za izvedbo dogodkov bo nabavljena potrebna oprema. Z aktivnostjo »Priprav in predstavitev brošure o dobličkem vodovodu« pa bo svoja znanja starejša populacija prenašala na mlajše. Vsa dogajanja v sklopu projekta bodo posneta in predstavljena z v projektu izdelanim predstavitvenim filmom.

Cilj operacije
Povečanje števila urejenih skupnih površin za dvig kakovosti življenja prebivalcev, kar bomo dosegli z izgradnjo in ureditvijo igrišča, ki bo zgrajeno po predpisanih standardih za otroška igrišča, na njem pa se bodo izvajali programi za vse generacije, ki bodo omogočili dvig kakovosti življenja prebivalcev v naselju Dobliče v občini Črnomelj.

Pričakovani rezultati operacije:
•    Izvedba investicije – izgradnja in ureditev večnamenskega igrišča v Dobličah;
•    Izdelani izobraževalni programi za izvedbo različnih dogodkov;
•    Izvedeni dogodki z različno tematiko pripravljenih za različne ciljne skupine za vse generacije;
•    Izdelana publikacija s predstavitvijo pomembnega vodnega vira za celotno območje Bele krajine;
•    Izdelan predstavitveni film s prikazom kazalnikov oziroma rezultatov projekta ob zaključku projekta

Celotna vrednost operacije: 109.859,27 EUR
Višina upravičenih stroškov: 95.937,47 EUR
Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Koordinator projekta s strani Občine Črnomelj
Greta Auguštin, vodja oddelka
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
telefon: 040 726 003
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
•    Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
•    Program razvoja podeželja PRP 2014–2020: https://www.program-podezelja.si/sl/


Za vsebino na spletni strani www.crnomelj.si je odgovorna Občina Črnomelj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

logo las dbk PRP LEADER EU SLO barvni Small

 

Celotna vrednost operacije: 109.859,27 EUR

Višina upravičenih stroškov: 95.937,47 EUR

Programsko financiranje EKSRP: 80 %
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.