Obvestilo o pričetku del Kanalizacija Vinica - Drenovec

  • 21 Junij 2019 |

pdfOBVESTILO O PRIČETKU DEL KANAČIZACIJA VINICA - DRENOVEC 

Spoštovani!

Obveščamo vas, da se z današnjim dnem pričenja izgradnja fekalne kanalizacije, ki poteka od centra naselja Vinica do konca strnjenega dela naselja Drenovec v dolžini okoli 2 km. V prilogi je pregledna situacija kanalizacije.

Po javnem razpisu smo sklenili pogodbo z najugodnejšim izvajalcem TGH d.o.o. iz Črnomlja, dela bodo predvidoma zaključena v štirih mesecih oz. do novembra 2019.

Za nadzor nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na kanalizaciji in treh črpališčih imamo sklenjeno pogodbo z AMBIENS d.o.o. iz Črnomlja, odgovorni nadzornik je g. Branko Banovec, univ. dipl. inž. grad.

V času izvajanja del bo prišlo do motenj v odvijanju prometa in uporabi zemljišč. Vse prizadete prosimo za potrpežljivost, trudili se bomo, da bo teh vir čim manj. O posameznih zaporah cest bo izvajalec objavil obvestila posebej tri dni pred postavitvijo zapore.

Hvala zarazumevanje. 

TRASA kanalizacija Vinica Drenovec

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.