Javna razgrnitev o občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu

  • 23 Avgust 2019 |

1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala od 23. avgusta 2019 do vključno 22. septembra 2019 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika OPPN.

2. Kraj in čas javne obravnave

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo 11. septembra 2019, ob 15.30 uri v mali sejni sobi Občine Črnomelj.

Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem OPPN.

3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje

Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev OPPN – pripombe-Čudno selo«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti. Osebni podatki se bodo zbirali in obdelovali v skladu s 56. členom ZUreP-2, le za namen uveljavitve razgrnjenega OPPN in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in ostalimi predpisi, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov.

pdfJavno naznanilo

docxObrazec za pripombe in predloge

pdfOdlok

pdfUreditvena situacija 

pdfPovzetek za javnost 

 

 

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.