INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena zadnja letošnja seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 18 December 2019 |

Občinski svet Občine Črnomelj se je v torek, 17. decembra 2019, sestal na 10. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 22 točk dnevnega reda. Člani sveta so med drugim na 10. redni seji sprejeli predlog za izdajo odloka o proračunu občine za leto 2020, odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini (NUSZ) in odlok o priznanjih občine za dosežke na področju športa. Najdlje so se svetniki zadržali pri točki predloga Sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe v občini Črnomelj.

Na prejšnji redni seji so svetniki sprejeli Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črnomelj. V odloku je določeno, da občina zagotavlja opravljanje javne 24-urne dežurne pogrebne službe v Javnem podjetju Komunala Črnomelj d.o.o.. Skladno z odlokom je izvajalec izdelal elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe v občini Črnomelj. Predlog za potrditev cene dežurne pogrebne službe svetniki niso potrdili.

Razprava je tekla tudi o novem odloku o priznanjih občine Črnomelj za dosežke na področju športa, ki dodaja dva nova priznanja, in sicer priznanje mladi perspektivni športnik leta in priznanje za športni dosežek leta. V predlaganem odloku so podrobneje opredeljeni vrsta, prejemniki in pogoji za podelitev posameznih priznanj in tudi merila za podelitev posameznega priznanja. Na seji so sprejeli tudi Letni program športa v občini Črnomelj za leto 2020.

Svetniki so razpravljali še o predlogu za izdajo odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini (NUSZ). Občina Črnomelj je trenutno veljavni odlok o NUSZ sprejela leta 2015, v skladu s katerim je na svojem območju odmerjala nadomestilo. NUSZ se sicer plačuje za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. Konec leta 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki je pristojno ministrstvo za nadzor nad splošnimi in posamičnimi akti lokalnih skupnosti s področja urejanja prostora, občino Črnomelj obvestilo, da bo izvedlo nadzor zakonitosti odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Na podlagi njihovih priporočil je Občina pripravila nov odlok, katerega obrazložitev najdete v gradivu na spletni strani Občine Črnomelj.

Na seji so svetniki sprejeli tudi spremembo uradnih ur občinske uprave, in sicer bodo te od 1. januarja 2020 od 8. ure in ne od 7.30 kot je bilo doslej. V času med 11. in 12. uro uradnih ur ni.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.