INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 11. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 29 Januar 2020 |

Občinski svet Občine Črnomelj se je v torek, 28. januarja 2020, sestal na 11. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 13 točk dnevnega reda. Člani sveta so med drugim sprejeli proračun občine za leto 2020, predlog za izdajo odloka o prometni ureditvi, sprejeli sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu in potrdili predloge kandidatov za priznanja Občine Črnomelj za leto 2019.

V sprejetem proračunu občine so za leto 2020 planirani do zdaj najvišji prihodki. Med načrtovanimi ključnimi investicijami so gradnja Vrtca Otona Župančiča, OŠ Loka, rekonstrukcija OŠ Dragatuš, dograditev Centra za krepitev zdravja, Kanalizacija Črnomelj, Sekundarni vodovodi in Brv na Majer.

Župančičevo diplomo prejmejo Jaka Birkelbach, ki je že vrsto let aktiven na več področjih kulture, Nastasja Schweiger, mlada kulturna ustvarjalka, in Andrej Kunič, prepoznavni učitelj Glasbene šole Črnomelj, ki je hkrati tudi korepetitor več pevskim zborom. Športnica leta 2019 je Iva Simčič, članica ŠD Ninja, Športnik leta 2019 pa Andraž Cimerman, član Košarkarskega kluba Črnomelj. Športni kolektiv leta 2019 je plesna skupina Destiny's Child, mladi belokranjski plesalci, ki trenirajo pod okriljem Plesnega studia Novo mesto.

Najvišje priznanje plaketo Občine Črnomelj dobi Marija Jelenič, najstarejša živeča tako dijakinja kot tudi profesorica gimnazije v Črnomlju, diplomo Občine Črnomelj pa Jože Vrščaj, poveljnik GZ Črnomelj, in ŠD Butoraj, ki je v preteklem letu praznoval 40 let svojega uspešnega delovanja. Pohvalo »Breza«, ki se podeljuje v sklopu pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj, prejme podjetje Akrapovič d.d.. Čestitke vsem prejemnikom.

Ekološka graja »Kopina« za leto 2019 ni bila podeljena, saj žirija ni prejela nobenih predlogov. Celotne obrazložitve kandidatov si lahko preberete v gradivu objavljenem na spletni strani Občine Črnomelj.

Svetniki so poleg proračuna občine za leto 2020, predloga za izdajo odloka o prometni ureditvi in sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, sprejeli še okvirni program dela občinskega sveta za 2020, kadrovske in premoženjsko pravne zadeve. Na koncu so svetniki podali še svoja vprašanje in pobude.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.