INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 13. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 22 Maj 2020 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

13. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 21. 5. 2020 sestal na 13. redni seji v Kulturnem domu Črnomelj. Svet je obravnaval 18 točk dnevnega reda. Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 tudi tokrat sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Svetniki so sprejeli pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode, obravnavali letna poročila javnih zavodov v občini in sprejeli Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi Krajinskega parka Lahinja obravnava, ki prinaša nov logotip parka.

Župan je v uvodu občinske svetnike seznanil o aktivnostih občine, kjer je predstavil napredovanje prioritetnih projektov. Seja se je nadaljevala po dnevnem redu in med drugim so svetniki sprejeli Sklep o lokacijski preveritvi na območju ZN Čardak, ki investitorju omogoča gradnjo večstanovanjskega bloka s stanovanji, ki bodo na voljo tako za nakup kot za najem.

Sprejeli so Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi Krajinskega parka Lahinja, s katerim ima KP Lahinja nov logotip. Skladno s predlogom je logotip minimalno posodobljen in ohranjene so osnovne sporočilnosti (vodomec in varovanje narave). Člani sveta so sprejeli tudi Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Črnomelj, ki ga občina do sedaj ni imela. Cilji novega pravilnika so:

- olajšanje oskrbe s pitno vodo na območjih kjer še ni javnega vodovoda in zagotovitev subvencioniranja prevoza pitne vode le tistim občanom, ki nimajo možnosti uporabe priključka na javni vodovod,
- določitev upravičencev, pogojev, postopka pridobitve subvencije in višino subvencioniranja stroškov prevoza pitne vode v občini Črnomelj,
- da vsem občanom omogočimo enako finančno obremenitev za oskrbo s pitno vodo.

Upravičenci za subvencioniran prevoz pitne vode bodo po tem pravilniku plačevali vodo po enaki ceni
kot uporabniki na javnem vodovodnem omrežju, stroški prevozov pa bodo delno pokriti iz proračuna
Občine Črnomelj.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.