OBVESTILO ZA UPORABNIKE PARKIRIŠČ V ČRNOMLJU

  • 27 Maj 2020 |

V veljavo je stopil novi Odlok o prometni ureditvi v občini Črnomelj (Ur.l. št. 61/2020). Z njim se nekoliko spreminja tudi parkirni režim na območju mesta Črnomelj ter izdaja parkirnih dovolilnic in sama oblika dovolilnice.

Zato pozivamo občane k pozornosti in upoštevanju prometne signalizacije, ki velja na posameznem parkirišču v mestu Črnomelj.

Spremembe parkirnega režima so na sledečih parkiriščih:

1- ČASOVNA OMEJITEV PARKIRANJA DO 2 URI na parkiriščih:

• Kobetičev grad (pri Kavarni)
• Parkirišče Muller (pod OŠ Mirana Jarca na Kolodvorski cesti)
• Parkirišče pri »Beli hiši« (pri bivši policiji)

2- Plačilo parkirnine na parkomatih ostane na istih parkiriščih kot do sedaj (Trg svobode-parkirišče Grad in Posojilnica) med 7.00 in 15.00 uro, s spremembo da je 1. ura parkiranja brezplačna, za vsako nadaljnjo uro pa je potrebno plačati 1 eur. Plačilo parkirnine se lahko izvede klasično na parkomatu. V slednjem primeru mora voznik v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla na vidnem mestu pustiti listek iz parkomata. Tudi v primeru enournega brezplačnega parkiranja!

Dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah, v lasti ali uporabi Občine Črnomelj, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev, se lahko izkazuje tudi s parkirno dovolilnico, ki je nameščena v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila. Parkirna dovolilnica omogoča daljše časovno parkiranje. Dovolilnice so mesečne in letne. Letna dovolilnica se izda za tekoče koledarsko leto. Z vsakim koledarskim letom upravičenec zaprosi za novo dovolilnico.

Brezplačno parkiranje je v Črnomlju omogočeno na Majerju pri bivši vojašnici in pri akvaduktu ter na bivšem Belsadu, v popoldanskem času, sobotah, nedeljah in praznikih, pa tudi na parkiriščih na katerih je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev.

S 1.7. 2020 bomo začeli z nadzorom parkirnega režima po novem odloku. Občani si lahko pridobijo letne ali mesečne parkirne dovolilnice po novih pogojih iz odloka. S sprejemanjem vlog za izdajo dovolilnic bomo začeli 1.6.2020, tako da si lahko pravočasno zagotovite svojo dovolilnico. Rok za izdajo odločbe za pridobitev dovolilnice je 30 dni (realno bo krajši), torej dovolilnice ne dobite takoj! Zato pravočasno predvidite svojo potrebo po parkirni dovolilnici.

Parkirna dovolilnica se lahko pridobi na podlagi Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj (Ur.l. št. 61/2020) in Sklepa župana, št. 007-0001/2020, z dne 13.5.2020, o določitvi višine parkirnine in cene parkirne dovolilnice.

Kdo so upravičenci do parkirnih dovolilnic po novem odloku:

(1) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno ali začasno bivališče na območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je časovna omejitev parkiranja in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje. Vsak prosilec mora pristojnemu organu predložiti izjavo lastnika bivališča pod kazensko odgovornostjo, v kateri potrjuje, da je oddana vloga edina vloga določene stanovanjske enote ter da so navedbe resnične. Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto. Na eni dovolilnici se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti ali souporabi prosilca. Ob morebitni ugotovljeni zlorabi parkirne dovolilnice oziroma pravice do njene pridobitve se lastniku stanovanjske enote odvzame pravica do pridobitve nove dovolilnice do konca tekočega leta ter za naslednje koledarsko leto.

Vlagatelj mora ob vložitvi vloge imeti s seboj:

• veljavno prometno dovoljenje vozila, ki bo naveden na dovolilnici
• osebni dokument
• številko stanovanjske enote (št. stanovanja), dodeljene s strani GURSA
• izjava lastnika stanovanja (bivališča) - pdfIZJAVA 
• svojo davčno številko
• stanovalci z začasnim prebivališčem, morajo imeti s seboj tudi veljavno potrdilo o začasnem prebivališču

(2) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo pridobi poslovni subjekt zaradi izvajanja storitvene dejavnosti na območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je določena časovna omejitev in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje na območju aktivne poslovalnice. Posamezni poslovni subjekt lahko pridobi največ eno parkirno dovolilnico, na eni dovolilnici pa se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti prosilca.

Vlagatelj mora ob vložitvi vloge imeti s seboj:

• veljavno prometno dovoljenje vozila, ki bo naveden na dovolilnici
• Matično št. in davčno številko poslovnega subjekta

(3) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo pridobi zaposleni v določenem poslovnem subjektu, ki izvaja storitev dejavnosti ali posluje na določenem območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je določena časovna omejitev in poslovni subjekt ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje na območju aktivne poslovalnice. Zaposleni v določenem poslovnem subjektu lahko pridobi največ eno parkirno dovolilnico, na eni dovolilnici pa se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti prosilca. Vlagatelj pridobi pri delodajalcu potrditev o zaposlitvi. Če stanovalec iz prvega odstavka tega člena opravlja dejavnost na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, je upravičen le do dovolilnice, ki mu pripada kot stanovalcu.

Vlagatelj mora ob vložitvi vloge imeti s seboj:

• veljavno prometno dovoljenje vozila, ki bo naveden na dovolilnici
• osebni dokument
• potrdilo delodajalca o zaposlitvi
• davčno številko

Za vse dodatne informacije je na Občini Črnomelj kontaktna oseba: Kristina Zajc, tel. 306-11-31 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Postopek pridobitve parkirne dovolilnice:

- Vloga prosilca na Občini Črnomelj (vsa potrebna dokazila in izjave), plačilo upravne takse 22,60€ ;
- Občinska uprava vlagatelju izda odločbo;
- Vzdrževalec javnih parkirišč JP Komunala Črnomelj d.o.o. na podlagi izdane odločbe izda račun za ceno dovolilnice;
- Po plačilu zneska dovolilnice na podlagi izdanega računa upravičenec prejme dovolilnico.

Cena parkirne dovolilnice za osebno vozilo, na parkirnih površinah v mestu Črnomelj kjer je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev parkiranja, za upravičenca znaša:

upravičenec letna najemnina mesečna najemnina
stanovalec na območju parkiranja 100 € 10 €
zaposleni na območju parkiranja 200 € 20 €
poslovni subjekt na območju parkiranja 400 € 40 € 

Za letno dovolilnico za leto 2020, se najemnina zmanjša sorazmerno z njeno veljavnostjo, torej bo izdana le za drugo polovico leta 2020, zato je cena polovična.
Letna ali mesečna najemnina se plača v enkratnem znesku pred izdajo dovolilnice.

Grafična priloga-območja za pridobitev dovolilnic

parkiranje

LEGENDA:

- CONA 1; samo za stanovalce U. Mirana Jarca: U. Mirana Jarca, Kobetičev grad, Grad, Posojilnica
- CONA 2 : Kobetičev grad, Grad, Posojilnica
- CONA 3 : Ajdovo zrno, parkirišče Muller, Griček, Bela hiša, Kolodvorska cesta
- CONA 4: Suhi most

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.