Javni programski razpis za sofinanciranje kulturnih programov/projektov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj

  • 01 Junij 2020 |

S 1. junijem 2020 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV/PROJEKTOV IN REDNE LJUBITELJSKO KULTURNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ, ki bodo v letu 2020 sofinancirani iz sredstev proračuna Občine Črnomelj (v nadaljevanju: razpis Črnomelj-PrR-2020).

Razpis bo odprt od 1. junija 2020 do 9. julija 2020. Rok zaključka razpisa se lahko prestavi v primeru podaljšanja Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ).
Vrednost razpoložljivih sredstev razpisa Črnomelj-PrP-2020 znaša 30.000,00 evrov: za kulturne projekte in redne programe ljubiteljskih kulturnih društev znaša 25.000,00 evrov, višina za opremo kulturnih društev pa znaša 5.000,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva, ki imajo status pravne osebe na območju Občine Črnomelj. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Občine Črnomelj ter kulturna društva delujoča v javnem interesu, ki se sofinancirajo direktno iz proračuna Občine Črnomelj na podlagi neposrednih sklenjenih pogodb, do sredstev po tem razpisu niso upravičena.

Rok za prijavo: Kot veljavne bodo upoštevane prijave na javni razpis, ki bodo, pravilno označene, po pošti prispele na naslov Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 20, p.p. 136, 8340 Črnomelj, do vključno 9. 7. 2020.

pdfBesedilo razpisa
pdfMerila razpisa

docObrazec A  - splošni podatki 

docObrazec B - predstavitev društva

docObrazec C - finančni načrt 

docObrazec D1 - pevski zbor in vokalna skupina 

docObrazec D2 - gledališka skupina, lutkovna skupina 

docObrazec D3 - folklorna skupina, plesna skupina

docObrazec D4 - likovna skupina, literarna skupina, foto in video, filmska skupina, sodobni načiniumetniškega izražanja

docObrazec - D5 - inštrumentalna skupina 

docxObrazec E - oprema društva 

docObrazec P - projekt 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.