INFORMACIJA ZA JAVNOST - Center za krepitev zdravja Bela krajina tudi uradno odprt

Župan Andrej Kavšek, direktorica ZD Črnomelj Eva Čemas, županja Občine Semič Polona Kambič in vodja Centra za krepitev zdravja Tatjana Gregorič so v torek, 8. 9. 2020 simbolično s prerezom traku uradno otvorili Center za krepitev zdravja, ki bo odslej zaživel poleg Zdravstvenega doma v Črnomlju. V sklopu projekta je ZD Črnomelj dobil tudi 7 zaposlitev in 43 dodatnih parkirišč.

Za kulturni program sta poskrbela Katja Pezdirec (tamburica) in Tone Grahek (spremljava na klaviaturah) iz Glasbene šole Črnomelj, program pa je povezoval Jaka Birkelbach. Zbrane sta nagovorila župan Andrej Kavšek in direktorica ZD Črnomelj Eva Čemas. Župan je izpostavil, da si zdravstvena ekipa zasluži vse najboljše in to tudi pohvalil za delovanje med razmerami s koronavirusom. Poudaril je tudi, da se bodo skupaj trudili najti še kakšno investicijo, ki bi ekipi delo olajšala ter jim zaželel uspešno delo v novih prostorih. Direktorica se je v nagovoru zahvalila vsem sofinancerjem in svoji ekipi ter izrazila veselje, da bodo novi prostori končno zaživeli. 

Več o projektu:

Občina Črnomelj je s strani Ministrstva za zdravje, pridobila nepovratna sredstva v višini 200.000 EUR za izvedbo aktivnosti 2. sklopa iz javnega razpisa »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Na 1. sklop razpisa se je prijavil Zdravstveni dom Črnomelj ter pridobil sredstva v višini 438.746  EUR.

7. 6. 2019 je naročnik Občina Črnomelj, na portalu javnih naročil objavila javno naročilo »Izgradnja Centra za krepitev zdravja – dozidava Zdravstvenega doma Črnomelj«. V fazi oddaje končne ponudbe je najnižjo ceno ponudilo podjetje Trgovsko gradbena hiša, d.o.o. Investicija je zajemala izgradnjo t.i. južnega prizidka k Zdravstvenemu domu Črnomelj, kjer se v zgornjih prostorih stavbe sedaj že nahajajo prostori za potrebe Centra za krepitev zdravja, v kletnih prostorih pa potrebni servisni prostori.

V januarju 2020 je Občina Črnomelj zaradi smiselnosti in kasnejše nezmožnosti izvedbe, kot se je to izkazalo tekom same izvedbe, pri projektantu naročila dodatno širitev parkirišč z zunanjo ureditvijo v sklopu zadevne investicije, za katero je bilo potrebno narediti potrebno projektno dokumentacijo. Vrednost dodatne ureditve okolice s širitvijo parkirišča, potrebnih kanalizacijskih premikih in postavitvijo javne razsvetljave parkirišča je znašala dobrih 90.785 EUR z DDV. Ugotavljamo, da je bila dodatna ureditev okolice tekom izvedbe dobra in pametna naložba, saj je Zdravstveni dom Črnomelj v svoji neposredni bližini pridobil 43 novih parkirišč, s čimer se bodo sprostila parkirišča direktno ob vhodu v zdravstveni dom.

Tabela finančne konstrukcije celotne investicije Izgradnje Centra za krepitev zdravje – prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj:

STROŠKI

Opomba:
V tabeli ni zajet nakup potrebne opreme po posameznih prostorih. Le-to je zagotovil Zdravstveni dom Črnomelj v celoti.

Naložba v prihodnost ministrstvo za zdravje

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.