INFORMACIJA ZA JAVNOST - Uradna otvoritev gradnje Ekonomsko poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G

V Poslovni coni TRIS je župan Andrej Kavšek V ČETRTEK, 17. 9. 2020 z direktorjema Alešem Količem, Lanea d.o.o. in Matjažem Lozarjem, Kovinoplastika Lozar d.o.o. s prerezom traku simbolično otvoril na novo zgrajen del v poslovni coni. Ta je zdaj bogatejša za dele cest z vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike.

Kulturni program otvoritve sta popestrila Katja Pezdirec na tamburici in Anton Grahek s kitaro, oba iz Glasbene šole Črnomelj, program pa je vodil Aleksander Riznič.

Konec leta 2017 je Občina Črnomelj pristopila k pripravi projekta »Ekonomsko poslovna infrastruktura v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2 del: ceste B1, G3 in G«. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je maja 2018 sporočilo, da je projekt uvrščen na seznam projektov, ki so odobreni za sofinanciranje na podlagi Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - Drugo povabilo. Občina Črnomelj je takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja oddala vlogo za sredstvo na MGRT in avgusta 2019 s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejela odločitev o finančni podpori za omenjeni projekt. V času čakanja na odločitev o podpori je Občina Črnomelj že objavila razpis za oddajo javnega naročila za izvedbo del v PC TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G. Za izvedbo del je bilo izbrano podjetje TGH d.o.o., Črnomelj, za nadzor pa podjetje AMBIENS d.o.o., Črnomelj.

Občina Črnomelj je upravičena do sofinanciranja upravičenih stroškov v višini do največ 405.965,88 EUR. Navedena sredstva predstavljajo 100% delež upravičenih stroškov operacije, od tega nepovratna sredstva predstavljajo 75% sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 25% namenskih sredstev državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije bo zagotovljen iz proračuna Občine Črnomelj.

Projekt zajema ureditev cest, kanalizacije in javne razsvetljave v poslovni coni Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica (TRIS Kanižarica), ki je nastala na območju nekdanjega rudniškega kompleksa. V južnem delu poslovne cone TRIS Kanižarica se bo tako zgradila ekonomsko poslovna infrastruktura, ki obsega izgradnjo:
- dela ceste B1 v dolžini 195 m,
- cesto G3 v dolžini 100 m,
- del ceste G v dolžini 180 m ter
- vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike.

Tako je PC TRIS Kanižarica s svojimi poslovnimi subjekti pridobila 475 m nove infrastrukture in boljše pogoje za razvoj svojih dejavnosti. Z zaključeno investicijo bo dopolnjen občuten del infrastrukture v južnem delu poslovne cone in glede na to, da je kar nekaj parcel na tem območju nepozidanih, se bodo odprle možnosti, da se še kakšen poslovni subjekt odloči svojo dejavnost preseliti v ta del poslovne cone.

Finančna konstrukcija: 

finance

Vrednost celotne investicije je znašala dobrih 487.000 EUR.
- Evropska unija je sofinancirala 405.966 EUR, od tega je bilo s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobljenih 304.474 EUR, s strani Republike Slovenije pa 101.491 EUR,
- Lastni delež Občine Črnomelj je znašal 81.034 EUR.

Poslovna cona TRIS Kanižarica je tako s svojimi poslovnimi subjekti pridobila 475 m nove infrastrukture in boljše pogoje za razvoj svojih dejavnosti. Z zaključeno investicijo je dopolnjen občuten del infrastrukture v južnem delu poslovne cone in glede na to, da je kar nekaj parcel na tem območju še nepozidanih, se s tem odpirajo možnosti, da se še kakšen poslovni subjekt odloči svojo dejavnost preseliti v poslovno cono.

Vsem podjetnikom želimo uspešno uporabo novih infrastrukturnih pridobitev in veliko podjetnih uspehov.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.