INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 15. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 02 Oktober 2020 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 1. oktobra 2020, sestal na 15. redni seji v Kulturnem domu Črnomelj. Svet je obravnaval 21 točk dnevnega reda. Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Na seji je bil sprejet nov odlok o zapuščenih živalih, kar po novem omogoča podelitev koncesije koncesionarju z namenom oskrbe zapuščenih živali na območju občine Črnomelj. Svetniki so sprejeli tudi rebalans proračuna za leto 2020.

Župan je v uvodu občinske svetnike seznanil o aktivnostih občine, kjer je predstavil napredovanje prioritetnih projektov. V nadaljevanju so svetniki obravnavali Predlog za izdajo Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe za zapuščene živali na območju občine Črnomelj. Občina Črnomelj je skrb za zapuščene živali do sprejema tega odloka urejala na način, da je z zavetiščem Meli center Trebnje sklenila pogodbo za opravljanje storitev zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali iz območja občine Črnomelj. S sprejetjem obravnavanega odloka so izpolnjeni pogoji za podelitev koncesije kot jih zahteva zakonodaja. Namen odloka je torej oskrba zapuščenih živali na območju občine Črnomelj. Ta se bo izvajala kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina izbrala v skladu z določili tega odloka.

Na seji so svetniki obravnavali tudi Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2020. Predlog odloka je bil sprejet. Bistveni razlog za pripravo rebalansa za leto 2020 je bil ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prihodkov in odhodkov, ki so nujni za nadaljevanje zastavljenih projektov. Obravnavali so tudi pobudo volivcev Tanče gore, Kvasice in Dragovanje vasi za ustanovitev nove Krajevne skupnosti Tanča gora. Občinski svet je sprejel sklep, da se na zborih občanov za omenjena naselja ugotovi volja prebivalcev.

Svetniki so se seznanili še s poročilom o požarni varnosti in stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2019. Članom civilne zaščite in gasilcev so se javno zahvalili za njihovo uspešno in požrtvovalno delo.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.