INFORMACIJA ZA JAVNOST - Občini Črnomelj odobrena sredstva v višini 1,6 mio evrov za kanalizacijski sistem v porečju Kolpe

  • 14 Oktober 2020 |

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša skoraj 3,6 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, proračun RS pa nekaj manj kot 280.000.

Namen projekta je zaščititi okolje pred komunalnimi odpadnimi vodami z izgradnjo manjkajoče fekalne kanalizacije po posameznih ulicah v aglomeraciji Črnomelj ter priključiti te odseke na čistilno napravo.

V okviru projekta bo dograjen kanalizacijski sistem v občini Črnomelj, s čimer se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje z 88,70 % povečala na 98,00 %. Z naložbo bo po posameznih ulicah zgrajenih skoraj šest kilometrov kanalizacije in 8 črpališč. Po končanem projektu bo na novo priključenih več kot 200 objektov in več kot 600 prebivalcev.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.