INFORMACIJAZA JAVNOST - Zaključena 16. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 13 November 2020 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST 

Občinski svet Občine Črnomelj se je v četrtek, 12. novembra 2020, sestal na 16. redni seji v Kulturnem domu Črnomelj. Dnevni red je obsegal 17 točk dnevnega reda. Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Med točkami so prevladovale obravnave predlogov za izdajo odlokov osnovnošolskih zavodov in vrtca v občini. Na seji so se svetniki seznanili s poročilom računskega sodišča, s prijavama kandidatk za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, spremenili in dopolnili Odlok o podeljevanju Župančičevih priznanj ter izdali soglasje k zadolževanju podjetja CERO-DBK d.o.o.

V uvodu je župan občinske svetnike seznanil o aktivnostih občine, kjer je predstavil napredovanje prioritetnih projektov. Po sprejemu zapisnika zadnje seje so člani sveta obravnavali predloge za izdajo odlokov o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnih zavodov (OŠ Loka Črnomelj, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Dragatuš, OŠ Vinica in Vrtec Otona Župančiča Črnomelj). Novi akti so bili sprejeti zaradi potrebnih sprememb in dopolnitev, v smislu uskladitve določb z veljavnimi predpisi in dejanskim stanjem kakor tudi zaradi boljše preglednosti in dostopnosti predpisa. Prav tako je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Župančičevih priznanjih.

Na seji so člani sveta prejeli informacijo o poročilu revizijskega poročila računskega sodišča, izdali soglasje k zadolževanju podjetja CERO-DBK d.o.o. ter sprejeli tri premoženjsko pravne zadeve. V sklopu kadrovskih zadev so člani občinskega sveta imenovali župana Andreja Kavška za predstavnika Občine Črnomelj v Razvojni svet regije JV Slovenija za programsko obdobje 2021-2027 ter se seznanili s prijavama kandidatk za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj. Za obe kandidatki so podali pozitivno mnenje k imenovanju.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.