Postaja za izposojo koles kmalu tudi v občini Črnomelj

  • 19 November 2020 |

LAS Dolenjska in Bela krajina je še z 12 slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami s projektom Kolesarske verige na podeželju, uspešno kandidirala na zadnjem javnem pozivu MKGP za sofinanciranje projektov sodelovanja in pridobila sredstva v višini 97.132,84 EUR oz. 85% od celotne vrednosti 136.890,80 EUR. Občina Črnomelj bo iz projekta pridobila sredstva v višini 21.571,71 EUR.

Vsaka od sodelujočih občin bo s pomočjo EU financiranja iz projekta postavila postajo za izposojo koles, opremljeno z električnimi in navadnimi kolesi.

Glavni poudarek v projektu je dan sodelovanju lokalnih akcijskih skupin pri izvedbi skupnih aktivnosti. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja. Z certificiranjem, izobraževanjem rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.

Obdobje izvajanja projekta je 15.10.2020–30.11.2022.

Sodelovanje v tako velikem projektu predstavlja velik izziv in priložnost za LAS Dolenjska in Bela krajina, pa tudi za sodelujoče občine, tako z vidika večje prepoznavnosti območja kot tudi ustvarjanja novih povezav in nabiranja izkušenj.
Znotraj partnerstva Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina so pri pripravi projekta sodelovale Mestna občina Novo mesto, Občina Mirna Peč, Občina Semič in Občina Črnomelj.

Naslovna fotografija je simbolična. 

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.