V Jurjevanjski dragi nov vadbeni park

  • 11 December 2020 |

Petek, 11. december – Občina Črnomelj se je konec leta 2019 prijavila na razpis Fundacije za šport, na podlagi katerega je pridobila sredstva v višini 14.572 EUR za ureditev vadbenega parka na prostem v Jurjevanski dragi.

Glavni namen investicije je bila razširitev športne infrastrukture v Občini Črnomelj – mestu Črnomelj in postavitev novega športnega parka z novimi vadbenimi površinami ter dobava in montaža standardizirane sodobne in varne športne opreme. Pridobitev prispevamo k izboljšavi kakovosti športne infrastrukture in h kakovosti izvedbe športnih programov ter drugih prostočasnih dejavnosti za vse skupine prebivalstva.

Nabavo opreme in postavitev vadbenega parka ter potrebna vzporedna gradbena dela je opravilo podjetje Imex Trade, d. o. o.. Predhodno je bilo potrebno delno urediti tudi okolico, in sicer obrez dreves in postavitev ponikovalnice, za kar sta poskrbela JP Komunala Črnomelj d. o. o. in CGP, d. o. o., Novo mesto. Vrednost celotne investicije in investicijske dokumentacije je znašala 54.900 EUR.

Zaradi trenutnega epidemiološkega stanja zaradi korona virusa ob obisku vadbenega parka upoštevajte ukrepe in omejitve Vlade RS ter priporočila NIJZ. Vseeno pa svetujemo, da z uporabo nove pridobitve počakate, da se razmere umirijo.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.