OBVESTILO ZA JAVNOST glede radijske bazne postaje v TRIS Kanižarica

  • 08 Januar 2021 |

Občina Črnomelj je v letu 2018 pričela s postopki za ureditev in sanacijo rudniškega izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica, ki je v lasti občine.

Rudniški izvozni stolp predstavlja objekt profane stavbne dediščine Kanižarica –Rudnik. Pri izvedbi rekonstrukcije in obnove objekta je potrebno upoštevati tudi kulturno varstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, Območna enota Novo mesto, ki med drugim določajo, da je potrebno v skladu z dogovorom z odgovornim konservatorjem iz objekta odstraniti vse nepotrebne dodatke, ki so bili nanj pritrjeni v preteklosti in z delovanjem samega stolpa nimajo nobene povezave. To pomeni, da tudi po obnovi stolpa nanj ne bo možno in dovoljeno nameščati drugih dodatkov in predmetov (npr. baznih postaj).

Glede na dejstvo, da je lokacija oziroma rudniški izvozni stolp za opravljanje telekomunikacijske dejavnosti tehnično neustrezen in glede na pridobljene kulturno varstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, sta bili družbi A1 Slovenija d.d. in Telemach d.o.o. s strani občine že junija 2019 obveščeni, da bo potrebno radijsko bazno postajo s pripadajočo telekomunikacijsko infrastrukturo zaradi obnove rudniškega stolpa odstraniti oziroma najti novo ustreznejšo lokacijo za postavitev infrastrukture. S strani Telemacha d.o.o. je bila infrastruktura odstranjena maja 2020, s predstavniki A1 Slovenija d.d. pa smo dosegli dogovor, da se telekomunikacijska infrastruktura odstrani do dne 31.12.2020.

Obema operaterjema je bila predlagana tudi nadomestna lokacija za prestavitev bazne postaje v TRIS Kanižarica (na zemljišču, ki je v lasti občine), ki pa je zaenkrat še v fazi preveritve s strani A1 Slovenija d.d. Hkrati smo predstavnikom A1 Slovenija d.d. predlagali, da stopijo v kontakt z družbo Telemach d.o.o., ki pospešeno išče lokacijo za postavitev objekta za namestitev radijske bazne postaje s pripadajočo infrastrukturo v poslovni coni TRIS Kanižarica. V kolikor se bo izkazalo, da bi bila predlagana, ali katera druga lokacija na zemljišču v lasti Občine Črnomelj ustrezna, verjamemo, da se bomo, z upoštevanjem vseh pravnih pravil za ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, o postavitvi infrastrukture ustrezno dogovorili.

Po besedah operaterjev, naj bi bile bazne postaje s pripadajočo infrastrukturo v poslovni coni TRIS Kanižarica ponovno postavljene najpozneje v roku od petih mesecev do enega leta, zato občanom, ki imajo zaradi odstranitve baznih postaj težave z omrežjem, predlagamo, da preverijo tudi možnosti za zamenjavo operaterja, vsaj za čas, dokler odstranjene bazne postaje ne bodo postavljene na nove, delujoče lokacije.

S spoštovanjem.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.