Obvestilo o začetku del obnove mešane kanalizacije Kidričeva ul. – pešpot – Grajska c. – Ul. pri mostu v Črnomlju

  • 01 Marec 2021 |

Spoštovane občanke in občani,

zaradi dotrajanosti in posledičnega obremenjevanja podtalja s komunalnimi odpadnimi vodami bomo letos do junija obnovili mešano kanalizacijo, ki poteka od Kidričeve ulice po pešpoti mimo stadiona do Grajske ceste in po tej cesti do Viniške ceste in mostu čez Dobličico.

Z deli bo družba CGP pričela danes, 1. marca, in Grajska cesta bo zaprta predvidoma do 30. marca. Obvoz je omogočen po Vodnikovi ulici nato naprej po Kidričevi do državne ceste Črnomelj - Kanižarica in obratno.

Obnovi kanalizacije bo sledila še obnova vodovoda v delu Grajske in Viniške ceste, za tem pa bomo ob sofinanciranju proračuna RS in EU obnovili pešpot med Grajsko c. in kidričevo ul. ter del Grajske ceste, na kateri bo dograjen pločnik in prehod za pešce. Sočasno z obnovo javne razsvetljave bo Telekom Slovenije dogradil še potrebne zaščitne cevi za optično omrežje. Ta dela nameravamo zaključiti do začetka šolskega leta 2021/2022.

Obnova mešane kanalizacije bo še posebej zahtevna, ker bo v času njenega obratovanja potrebno izvesti zamenjavo cevi, ki bodo premera do 100 cm in ponekod v globini čez 6 m. 

Prosimo vas za potrpežljivost in razumevanje, saj bo v času izvedbe del moten promet in dostop do vaših objektov in zemljišč ter povečan hrup in prah zaradi strojev, transportov na gradbišču in obvoznih cestah. Samo na takšen način je možno obnoviti infrastrukturo, ki nam bo še izboljšana služila vsaj naslednjega pol stoletja.

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.