Občina Črnomelj po novem z elektronskimi vlogami

 • 15 Marec 2021 |

Ponedeljek, 15. marec - Občina Črnomelj se je v januarju vključila v sistem eUprava in SPOT. Tako smo med prvimi petnajstimi občinskimi upravami v državi, ki državljanom omogoča oddajo elektronskih vlog prek državnega portala eUprava, poslovni subjekti pa nekatere vloge lahko oddajo prek sistema SPOT.

V prvi fazi je omogočeno vlaganje 9 najbolj pogostih e-vlog, v prihodnje pa lahko pričakujete širjenje nabora e-storitev.

Vloge vključena v eUprava

 • Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
 • Vloga za izdajo soglasja lastnika zemljišča ob prireditvi
 • Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po javnih cestah
 • Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ
 • Vloga za izdajo dovoljenja za popolno polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej
 • Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku
 • Vloga za izdajo mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
 • Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
 • Vloga za pomoč ob rojstvu otroka

Vloge vključene v SPOT

 • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Sprememba podatkov za odmero NUSZ
 • Pridobitev potrdila o predkupni pravici
 • Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del
 • Pridobitev soglasja za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi
 • Odmera komunalnega prispevka
 • Pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
 • Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloge najdete na povezavah: eUprava in SPOT

Občanom želimo prijetno uporabo e-vlog. 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.