Obvestilo o zapori ceste - Doblička Gora in Rodine

  • 15 Marec 2021 |

Občina Črnomelj obvešča, da bo popolna zapora prometa na delih občinskih cest v Doblički Gori in Rodinah, zaradi preplastitve obstoječega asfalta po izgradnji sekundarnega vodovoda – 2.del; Doblička Gora-odsek 2, Rodine-odsek 2, 3 in 4,  in sicer 3 dni v obdobju od 16. 3. 2021 do 19. 3. 2021 24 ur dnevno.

Odseki poti: javna pot JP 556400, odsek 556401 od km 1,185 do km 1,435 na dolžini 250 m; JP 556390, odsek 556391 od km 2,288 do km 2,456 na dolžini 168 m; JP 556300, odsek 556301 od km 0,706 do km 1,181 na dolžini 475 m; in JP 556400, odsek 556402 od km 0,000 do km 0,347 na dolžini 347 m in na delu občinske nekategorizirane cest, ki poteka tudi po parc. št. 3574/1 in 3572/4 k.o. Dobliče na dolžini cca 176 m. 


Prosimo za upoštevanje cestno prometne signalizacije.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.