Podpis pogodbe za izgradnjo druge faze Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske

 • 20 April 2021 |

Torek, 20. april - Župani desetih dolenjskih in belokranjskih občin, med katerimi je tudi župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, predsednik uprave SID banke ter direktorji podjetij CERO-DBK, CEROD in CGP so v ponedeljek, 19. aprila v prostorih Razvojnega centra Novo mesto sklenili pogodbi o gradnji in financiranju objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov. Dela izvajalca projekta, podjetja CGP, zadevajo pripravo spremembe projektne dokumentacije, gradnjo objekta, dobavo in vgradnjo tehnologije, kot tudi zagon in poskusno obratovanje za obdobje enega leta. Izvajalec bo z deli novega objekta v Leskovcu v Mestni občini Novo mesto začel v prihodnjem mesecu, gradnja pa se bo zaključila oktobra leta 2022.

S podpisom bo Občina Črnomej  skupaj z dolenjskimi občinami in ostalima belokranjskima občinama sodelovala pri rešitvi problematike ravnanja z odpadki na celovit in trajnosten način.

Občine, ki so sodelovale pri projektu CeROD II, katerega ocenjena vrednost je znašala okoli 26 milijonov (brez DDV), so leta 2015 projekt prekinile, zdaj skupaj z ostalimi sodelujočimi pri novem projektu sklepajo pogodbo v vrednosti slabih osem milijonov evrov (brez DDV), pri čemer gre za izgradnjo podobno načrtovanega objekta v znatno nižji vrednosti. Gradnja novega objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov (»objekt MBO«) je sicer ena ključnih razvojnih in investicijskih nalog dolenjskega in belokranjskega območja. Regijsko odlagališče ima sicer največjo prosto kapaciteto odlagalnega polja v Sloveniji, z nadgradnjo pa bodo dolenjske in belokranjske občine veliko bolj avtonomno obvladovale ravnanje in posledično tudi zagotavljale nižje cene storitev vezanih na odpadke za približno 90.000 občanov.

Za izvedbo projekta je bilo leta 2018 ustanovljeno podjetje CERO-DBK, d.o.o., družbenice tega javnega podjetja pa so Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Črnomelj, Občina Semič in Občina Metlika. Za regijski projekt v vrednosti slabih osem milijonov evrov je SID banka družbi CERO-DBK za njegovo izvedbo zagotovila kredit v višini šestih milijonov evrov, milijon evrov pa bo skupaj prispevalo deset občin, ki sodelujejo pri projektu, preostanek pa družba Cerod.

Podpisniki pogodbe, iz leve proti desni:

 • župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar,
 • župan občine Straža Dušan Krštinc,
 • župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic,
 • župan občine Črnomelj Andrej Kavšek,
 • predsednik uprave CGP, d.d., Martin Gosenca,
 • v.d. direktor podjetja CEROD, Albin Kregar,
 • v.d. direktor podjetja CERO-DBK Gregor Vovko,
 • predsednik uprave SID banke, Sibil Svilan,
 • župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni,
 • župan občine Metlika Darko Zevnik,
 • županja občine Semič Polona Kambič,
 • župan občine Žužemberk Jože Papež,
 • župan občine Škocjan Jože Kapler,
 • župan občine Dolenjske Toplice Franc Vovk.

VIR: Mestna občina Novo mesto

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.