Dodatno pojasnilo glede preoblikovanja grba in zastave Občine Črnomelj

  • 06 Maj 2021 |

Spoštovane občanke in občani, objavljamo dodatno pojasnilo glede preoblikovanja grba in zastave občine Črnomelj.

Občina Črnomelj je pristopila k izdelavi celostne grafične podobe, ki jo večina občin že ima. K izdelavi smo pristopili celovito, kar je pomenilo tudi, da moramo osvežiti občinsko simboliko na neprimernost katere so heraldiki opozarjali vrsto let. Spremembe smo se lotili v posvetovanju s heraldiki in s strokovnjakom zgodovinarjem Janezom Weissom, ki lokalno okolje tudi dobro pozna. Pridobili smo mnenja in ponudbe več heraldikov, ki so se strinjali, da je grb potrebno prenoviti, saj ni v skladu s heraldičnimi pravili. Mesto in občina Črnomelj sta čez čas uporabljala vrsto različic grba, tako na pečatih kot na zastavah in drugih simbolih. Grb se je torej vedno in vseskozi spreminjal, a ohranjal temeljne heraldične prvine (črno polje, rdeči stolp). Glede na pridobljena mnenja, ki narekujejo da se naš grb tudi vsebinsko spremeni, da bi ustrezal heraldičnim pravilom, smo se odločili, da te temeljne prvine ohranimo, saj bi bila večja sprememba, kakor narekujejo nekateri heraldiki, v okolju nesprejemljiva in stroškovno tudi prevelika. Tako je končni izdelek reinterpretirana različica že obstoječega grba, ki pravilom heraldike sledi bolj. Motiv novega grba je povzet po najstarejši upodobitvi mesta na pečatu s konca 16. stoletja. Barve v grbu, pa se naslanjajo na kasnejšo, prvo barvno upodobitev grba iz konca 17. stoletja, ki ga je v svojem velikem grbovniku objavil Janez Vajkard Valvasor.

V proračunu so za celostno grafično podobo zagotovljena sredstva na postavki za izdelavo spletne strani, saj bomo letos pristopili k izdelavi nove. K oblikovanju nove podobe smo povabili slovenskega priznanega oblikovalca in akademskega slikarja Žiga Okorna. Dela preoblikovanja so znašala 1.342 EUR z DDV, ocenjujemo pa da sama sprememba simbolov za ostale uporabnike ne bo imela večjih finančnih posledic, saj v odloku predvidevamo rok za uskladitev oz. zamenjave 3 leta, kar pomeni, da novih stroškov s tem ne bojo imeli, saj na takšno dobo svoje materiale tudi zamenjajo (npr. razni našitki, emblemi na oblačilih ipd). Zastave, ki so bile v preteklosti izdelane in so v uporabi občine ali zavodov, pa je prav tako s potekom časa, zaradi dotrajanosti, potrebno zamenjati in za te, tako za potrebe občine kot potreb zavodov, načrtujemo zamenjavo takoj po sprejemu novih simbolov, če jih bo seveda občinski svet potrdil.

Ob obeležitvi 770 let prve omembe trške avtonomije Črnomlja smo videli priložnost, da simbole osvežimo in jih predstavimo v novi preobleki ter tako končno uredimo področje celostne grafične podobe, ki je občina do sedaj ni imela. K spremembi in ureditvi celostne grafične podobe smo pristopili tudi zaradi želje po ureditvi tega področja in ker to od nas pričakuje tudi digitalizacija, na katero se pripravljamo v konzorciju s Kočevjem.

Menimo, da si občina zasluži urejeno celostno grafično podobo, ki nas bo predstavljala v sodobnem svetu in s katero se bomo identificirali.

Predstavitev grba in zastave občine Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.