Javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2021

  • 03 Junij 2021 |

SPREMEMBA oz. POPRAVEK RAZPISNIH POGOJEV (objava dne, 4. 6. 2021)

Na strani 6 pri 4. ukrepu F: Sofinanciranje stroškov samozaposlovanja, se pri upravičenih stroških spremeni druga alineja, ki se po novem glasi:

» - Upoštevale se bodo samozaposlitve, ki so bile izvedene v obdobju od 1. 6. 2020 do dneva oddaje vloge (24. 6. 2021).«

Sprememba oz. popravek se smiselno vključi tudi v obrazce razpisne dokumentacije za ta ukrep, v kolikor je to potrebno.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.