Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj za leto 2021

  • 24 Junij 2021 |

Upravičenci lahko pridobijo sredstva le na podlagi popolne vloge za prijavo na javni razpis. Vlagatelj mora vlogi priložiti ustrezno izpolnjena obrazca, in sicer izpolnjen OBR.1 ter parafiran vzorec pogodbe, tj. OBR.3. Vlogo je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-Vloga na Javni razpis za dodeljevanje sredstev za aktivnosti v letu 2021«. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Prijavitelji lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 15. novembra 2021 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

pdfObvestilo o razdeljenih vseh sredstvih

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.