Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 3. del: ceste D1, G1 in G

Projekt zajema ureditev cest, kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v južnem delu PC TRIS Kanižarica. To bo zajemalo izgradnjo: dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m ter vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike. Dela se bodo izvajala fazno, glede na proračunske zmožnosti.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.