Novinarska konferenca projekta Čredniška pot

  • 19 November 2021 |

V petek, 19. novembra, je preko spleta potekala novinarska konferenca projekta pod akronimom Čredniška pot. Svoje aktivnosti so predstavili vsi partnerji - direktorica vodilnega partnerja RIC Bela krajina Barbara Papež Lavrič, župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek, direktor Krajinskega parka Kolpa Boris Grabrijan in predstavnica Kulturnega društva Stari trg ob Kolpi Petra Madronič.

Projekt »Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini«, z akronimom Čredniška pot, se je začel izvajati januarja 2020 na območju Poljanske doline ob Kolpi. Sofinanciran je s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt vodi RIC Bela krajina s projektnimi partnerji Občino Črnomelj, Krajinskim parkom Kolpa in Kulturnim društvom Stari trg ob Kolpi.

Z izvedbo projekta želimo partnerji obiskovalcem približati pomen vodnih virov z individualnim ogledom in na interaktivni način predstaviti njihovo zgodovinsko in kulturno vlogo. Eden od ciljev je bil tudi raziskati in predstaviti bogato favno na širšem območju ekstenzivnih pašnikov, suhih travnikov in visokodebelnih sadovnjakov v Krajinskem parku Kolpa. To je tudi doslej najobširnejša tovrstna raziskava na območju Bele krajine.
Projekt se je zaradi obširnega dela in časovnega razpona (21 mesecev izvedbe) razdelili na dve fazi izvajanja.

V prvi fazi projekta, ki je bila zaključena v januarju 2021, sta bili urejeni startna in končna točka tematske poti (večnamenska športna površina) in posamezni elementi poti. Izvedena so bila zahtevna gradbena dela: obnova opornega zidu, dostopne poti ter kamnitih korit za napajanje živine, obnova naravne vrednote - izvirne jame Peč ter ureditev obstoječih tribun in lesene shrambe na športnem igrišču. Vse navedene ureditve si je mogoče ogledati v Starem trgu ob Kolpi. Na sami trasi Čredniške poti pa sta ob Deskuvsko – Kovačevskem kalu, nameščeni klopi za sprostitev v naravi.
Opravljena je raziskava o čredništvu in vodnih virih na območju Poljanske doline, nakup opreme za izvajanja monitoringa žuželk in shranjevanje zbirk. Za predstavitev rezultatov raziskave o čredništvu je bil izveden medgeneracijski dogodek »Pastirji smo bili«, skozi on-line dogodek »Od paše do izdelka« pa so bili predstavljeni tradicionalni postopki pridelave surovine in izdelkov iz naravne volne.

V drugi fazi projekta, od februarja do decembra 2021, je bila izdelana zloženka o pomenu vodnih virov v Poljanski dolini in o zgodovini pašništva, za osnovne šole pa so bili izdelani učni listi, ki so objavljeni na spletni strani Kulturnega društva Stari trg ob Kolpi. Na terenu se je z usmerjevalnimi oznakami označilo novo nastalo Čredniško pot in se jo opremilo s štirimi informativnimi tablami s QR kodami na ključnih točkah pohoda (pri izviru Peč in dve na večnamenskem igrišču v Starem trgu ob Kolpi ter eno ob Deskuvsko - Kovačevskem kalu). Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi je nadgradilo spletno stran z informacijami o poti, vodnih virih in o pastirskih zgodbah. Dodani so tudi zvočni zapisi, ki so povezani s QR kodo na terenu.

Izdelana je tudi zloženka o raziskavi in pomenu žuželk v Poljanski dolini ter 6 informativnih tabel, ki bodo del potujoče razstave. Stalno pa bodo razstavljene v urejenem prostoru v Centru za doživljanje biodiverzitete v Grdunih.

Končna celotna vrednost operacije znaša 141.658,44 € z DDV, od katerih bo v višini 95.981,48 €. sofinancirano s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Razlika od upravičenih stroškov in DDV pa je lastni delež projektnih partnerjev. Glede na zaznane potrebe so bile izvedene tudi dodatne investicije, ki v projektu niso bile načrtovane. Investicijska sredstva sta v celoti zagotovila partnerja Občina Črnomelj in Krajinski park Kolpa, RIC Bela krajina je skrbel za vodenje projekta, KD Stari trg ob Kolpi pa je svoj delež prispevalo v obliki vloženega dela.

Posnetek zaslona 2021 11 19 130727  

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.