Občinski svet (18)

Sklepi in zapisniki sej OS v mandatnem obdobju 2018 - 2022

Sklepi in zapisniki sej OS v mandatnem obdobju 2018 - 2022

1. seja občinskega sveta (20.12.2018)    Zapisnik       Sklepi
 2. seja občinskega sveta (3.1.2019)   Zapisnik   Sklepi
3. seja seja občinskega sveta (29.1.2019)   Zapisnik   Sklepi
4. seja občinskega sveta (25.2.2019)   Zapisnik   Sklepi
5. seja občinskega sveta (19.3.2019)   Zapisnik   Sklepi
1. dopisna seja občinskega sveta (23.4.2019)   Zapisnik   Sklep
6. seja občinskega sveta (25. 4. 2019)   Zapisnik   Sklepi
7. seja občionskega sveta (29. 5. 2019)   Zapisnik    Sklepi
8. seja občinskega sveta (28. 6. 2019)   Zapisnik   Sklepi
2. dopisna seja občinskega sveta (16.7.2019)   Zapisnik   Sklep
9. seja občinskega sveta (15.10.2019)   Zapisnik   Sklepi
3. dopisna seja občinskega sveta (23. 10. 2019)   Zapisnik   Sklep
4. dopisna seja občinskega sveta (12. 11. 2019)   Zapisnik   Sklep
5. dopisna seja občinskega sveta (21. 11. 2019)   Zapisnik   Sklep
10. seja občinskega sveta (17. 12. 2019)   Zapisnik   Sklepi

  

Sklici sej OS v mandatnem obdobju 2018 - 2022

Sklici sej OS v mandatnem obdobju 2018 - 2022

  20.12.2018  Sklic 1. redne seje OS
   3.1.2019 Sklic 2. redne seje OS
  29.1.2019 Sklic 3. redne seje OS 
  25.2.2019 Sklic 4. redne seje OS
  19.3.2019 Sklic 5. redne seje OS
  18. 4. 2019  1. dopisna seja OS
  25. 4. 2019 Sklic 6. redne seje OS
  29. 5. 2019 Sklic 7. redne seje OS
  28. 6. 2019 Sklic 8. redne seje OS
  16. 7. 2019  2. dopisna seja OS
  15. 10. 2019 Sklic 9. redne seje OS
  18. 10. 2019 3. dopisna seja OS
  12. 11. 2019 4. dopisna seja OS
  18. 11. 2019 5. dopisna seja OS
  17. 12. 2019 Sklic 10. redne seje OS
  28. 1. 2020 Sklic 11. redne seje OS

 

Sklepi in zapisniki sej OS v mandatnem obdobju 2014 - 2018

Sklepi in zapisniki sej OS v mandatnem obdobju 2014 - 2018

1. seja občinskega sveta (22.10.2014)    Zapisnik       Sklepi
2. seja občinskega sveta (20.11.2014)   Zapisnik   Sklepi
3. seja občinskega sveta (23.12.2014)   Zapisnik   Sklepi
4. seja občinskega sveta (29.01.2015)   Zapisnik   Sklepi
5. seja občinskega sveta (26.03.2015)   Zapisnik   Sklepi
6.  seja občinskega sveta (14.05.2015)   Zapisnik   Sklepi
7.  seja občinskega sveta (02.07.2015)   Zapisnik   Sklepi
1.  dopisna seja občinskega sveta (20.07.2015)        Zapisnik   Sklep
8.  seja občinskega sveta (13.10.2015)   Zapisnik   Sklepi
9.  seja občinskega sveta (24.11.2015)   Zapisnik   Sklepi
10. seja občinskega sveta (15.12.2015)   Zapisnik   Sklepi
1. skupna seja občinskih svetov (22.12.2015)       Sklep
1. izredna seja občinskega sveta (05.01.2016)   Zapisnik   Sklepi
11. seja občinskega sveta (26.01.2016)   Zapisnik   Sklepi
2. dopisna seja občinskega sveta (11.3.2016)   Zapisnik   Sklep
12. seja občinskega sveta (24.03.2016)   Zapisnik   Sklepi
13. seja občinskega sveta (12.05.2016)   Zapisnik   Sklepi
3. dopisna seja občinskega sveta (07.06.2016)   Zapisnik   Sklep
14. redna seja občinskega sveta (07.07.2016)   Zapisnik   Sklepi
15. redna seja občinskega sveta (29.09.2016)   Zapisnik   Sklepi
16. redna seja občinskega sveta (24.11.2016)   Zapisnik   Sklepi
17. redna seja občinskega sveta (20.12.2016)   Zapisnik   Sklepi
4. dopisna seja občinskega sveta (11.01.2017)   Zapisnik   Sklep
18. redna seja občinskega sveta (26.01.2017)   Zapisnik   Sklepi
19. redna seja občinskega sveta (30.3.2017)   Zapisnik   Sklepi
20. redna seja občinskega sveta (18.5.2017)   Zapisnik   Sklepi
21. redna seja občinskega sveta (6.7.2017)   Zapisnik   Sklepi
22. redna seja občinskega sveta (28.9.2017)   Zapisnik   Sklepi
23. redna seja občinskega sveta (18.10.2017)   Zapisnik   Sklepi
24. redna seja občinskega sveta (21.11.2017)   Zapisnik   Sklepi
25. redna seja občinskega sveta (20.12.2017)   Zapisnik   Sklepi
26. redna seja občinskega sveta (30.1.2018)   Zapisnik   Sklepi
5. dopisna seja občinskega sveta (28.2.2018)   Zapisnik   Sklep
27. redna seja občinskega sveta (29.3.2018)   Zapisnik   Sklepi
6. dopisna seja občinskega sveta (10.4.2018)   Zapisnik   Sklep
28. redna seja občinskega sveta (5.6.2018)   Zapisnik   Sklepi
2. izredna seja občinskega sveta (12.6.2018)   Zapisnik   Sklepi
29. redna seja občinskega sveta (24. 7. 2018)   Zapisnik   Sklepi
30. redna seja občinskega sveta (13.9.2018)   Zapisnik   Sklepi
31. redna seja občinskega sveta (15.10.2018)   Zapisnik   Sklepi

  

Gradiva za seje OS v mandatnem obdobju 2014 – 2018

Gradiva za seje OS v mandatnem obdobju 2014 – 2018

22.10.2014   Gradivo 1. redne seje OS
20.11.2014   Gradivo 2. redne seje OS
23.12.2014   Gradivo 3. redne seje OS
29.01.2015   Gradivo 4. redne seje OS
26.03.2015   Gradivo 5. redne seje OS
14.05.2015   Gradivo 6. redne seje OS
02.07.2015   Gradivo 7. redne seje OS
16.07.2015   Gradivo 1. dopisne seje OS
13.10.2015   Gradivo 8. redne seje OS
24.11.2015   Gradivo 9. redne seje OS
15.12.2015   Gradivo 10. redne seje OS
22.12.2015   Gradivo 1. skupne seje OS  občin Dolenjske in Bele krajine
05.01.2016   Gradivo 1. izredne seje OS
26.01.2016   Gradivo 11. redne seje OS
04.03.2016   Gradivo 2. dopisne seje OS
24.03.2016   Gradivo 12. redne seje OS
12.05.2016   Gradivo 13. redne seje OS
02.06.2016   Gradivo 3. dopisne seje OS
07.07.2016   Gradivo 14. redne seje OS
29.09.2016   Gradivo 15. redne seje OS
24.11.2016   Gradivo 16. redne seje OS
20.12.2016   Gradivo 17. redne seje OS
06.01.2017   Gradivo 4. dopisne seje OS
26.01.2017   Gradivo 18. redne seje OS
30.03.2017   Gradivo 19. redne seje OS
18.05.2017   Gradivo 20. redne seje OS
6.7.2017   Gradivo 21. redne seje OS
28.9.2017   Gradivo 22. redne seje OS
18.10.2017   Gradivo 23. redne seje OS
25.10.2017   Gradivo skupne seje OS občin Dolenjske in Bele krajine
21.11.2017   Gradivo 24. redne seje OS
20.12.2017   Gradivo 25. redne seje OS
30.1.2018   Gradivo 26. redne seje OS
23.2.2018   Gradivo 5. dopisne seje OS
29.3.2018   Gradivo 27. redne seje OS
4.4.2018   Gradivo 6. dopisne seje OS 
5.6.2018   Gradivo 28. redne seje OS
12.6.2018   Gradivo 2. izredne seje OS
24.7.2018   Gradivo 29. redne seje OS
13.9.2018   Gradivo 30. redne seje OS
15.10.2018   Gradivo 31. redne seje OS
Sklici sej OS v mandatnem obdobju 2014 - 2018

Sklici sej OS v mandatnem obdobju 2014 - 2018

22.10.2014   Sklic 1. redne seje OS
20.11.2014   Sklic 2. redne seje OS
23.12.2014   Sklic 3. redne seje OS
29.01.2015   Sklic 4. redne seje OS
26.03.2015   Sklic 5. redne seje OS
14.05.2015   Sklic 6. redne seje OS
02.07.2015   Sklic 7. redne seje OS
16.07.2015   1. dopisna seja OS
13.10.2015   Sklic 8. redne seje OS
24.11.2015   Sklic 9. redne seje OS
15.12.2015   Sklic 10. redne seje OS
22.12.2015   Sklic 1. skupne seje OS občin Dolenjske in Bele krajine
05.01.2016   Sklic 1. izredne seje OS
26.01.2016   Sklic 11. redne seje OS
04.03.2016   2. dopisna seja OS
24.03.2016   Sklic 12. redne seje OS
12.05.2016   Sklic 13. redne seje OS
02.06.2016   3. dopisna seja OS
07.07.2016   Sklic 14. redne seje OS
29.09.2016   Sklic 15. redne seje OS
24.11.2016   Sklic 16. redne seje OS
20.12.2016   Sklic 17. redne seje OS
06.01.2017   4. dopisna seja OS
26.01.2017   Sklic 18. redne seje OS
30.03.2017   Sklic 19. redne seje OS
18.05.2017   Sklic 20. redne seje OS
21.7.2017   Sklic 21. redne seje OS
28.9.2017   Sklic 22. redne seje OS
18.10.2017   Sklic 23. redne seje OS
25.10.2017   Sklic skupne seje OS občin Dolenjske in Bele krajine
21.11.2017   Sklic 24. redne seje OS
20.12.2017   Sklic 25. redne seje OS
30.1.2018   Sklic 26. redne seje OS
23.2.2018   5. dopisna seja OS
29.3.2018   Sklic 27. redne seje OS
4.4.2018   6. dopisna seja OS
5.6.2018   Sklic 28. redne seje OS
12.6.2018   Sklic 2. izredne seje OS
24.7.2018   Sklic 29. redne seje OS
13.9.2018   Sklic 30. redne seje OS 
15.10.2018   Sklic 31. redne seje OS
Arhiv - sklepi in zapisniki 2002 - 2006

Arhiv - sklepi in zapisniki 2002 - 2006

03.10.2006 31. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
15.06.2006 30. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
23.05.2006        29. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
30.03.2006 28. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
17.03.2006 5. korespondenčna seja občinskega sveta       Sklep
24.02.2006 2. izredna seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklep
24.01.2006 27. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
21.12.2005 26. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
10.11.2005 25. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
29.09.2005 24. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
26.08.2005 1. izredna seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
28.06.2005 23. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
28.06.2005 4. korespondenčna seja občinskega sveta       Sklep
12.05.2005 22. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
17.03.2005 21. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
27.01.2005 20. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
14.12.2004 19. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
04.11.2004 18. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
30.09.2004 17. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
08.07.2004 16. seja občinskega sveta     Zapisnik      Sklepi
23.06.2004 3. korespondenčna seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklep
04.06.2004 15. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
22.04.2004 14. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
23.03.2004 13. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
04.03.2004 12. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
05.02.2004 11. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
16.12.2003 10. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
27.11.2003 9. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
07.10.2003 8. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
17.07.2003 7. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
19.06.2003 1. korespondenčna seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklep
27.05.2003 6. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
26.03.2003 5. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
26.02.2003 4. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
04.02.2003 3. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
23.12.2002 2. seja občinskega sveta   Zapisnik   Sklepi
29.11.2002    1. seja občinskega sveta    Zapisnik    Sklepi

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.