Obnovljena atletska steza uradno odprta

  • 24 Oktober 2016 |

Obnovljena atletska steza uradno odprtaPonedeljek, 24. 10. 2016 – Na Športno rekreacijskem centru Loka Črnomelj je potekalo odprtje obnovljene atletske steze. S tekom preko ciljne črte so atletsko stezo simbolično predali namenu učenci OŠ Loka Črnomelj s tekom na 60 metrov, v cilju pa sta jih pričakala županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič ter učenec OŠ Loka Črnomelj Saša Mađeruh, vsestranski športnik in aktivni nogometaš pri NK Bela krajina.

Za kulturni program je poskrbela Osnovna šola Loka Črnomelj, sodelovali pa so tudi dijaki Srednje šole Črnomelj, učenci Glasbene šole Črnomelj ter mladi atleti Atletskega kluba Bela krajina.

Obnovitvena dela so se začela letos v začetku julija,  zaključena pa so bila konec avgusta. Investicija je zajemala obnovo celotne poliuteranske podlage, katero je zob časa že precej načel. Poleg same menjave podlage so bile sanirane tudi neravnine oz. ugreznine na stezi, očiščeno in sanirano je bilo dvodnjavanje, zarisane so 4 steze v dolžini 400 metrov ter 6 stez za teke 110m, 100m in 60m. Atletski stadion ima sedaj ustrezno licenco oziroma certifikat za organizacijo tekmovanj določenih atletskih disciplin na državni ravni. Za izvedbo del je po uspešni kandidaturi na razpis poskrbelo podjetje Lesnina MG Oprema iz Ljubljane. Naknadno je Občina Črnomelj zagotovila še menjavo mivke za skok v daljino, naročenih pa je tudi 6 novih štartnih blokov, ki bodo dostavljeni v kratkem.

Celotna vrednost projekta obnove je znašala 124.825,85 EUR. Občina Črnomelj je investicijo prijavila na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018 in bila tudi uspešna, tako da smo od Fundacije za šport pridobili sredstva v višini 29.213,00 EUR, in sicer v treh letih, preostali del sredstev do celotne vrednosti investicije pa je bil zagotovljen iz občinskega proračuna 2016. Projektna dokumentacija skupaj z projektantskim nadzorom in koordinacijo varstva pri delu je znašala 2.325,00 EUR.

V iskanju rešitev prometne strategije

  • 20 Oktober 2016 |

V iskanju rešitev prometne strategijeČetrtek, 20. 10. 2016 – V sejni sobi Občine Črnomelj je potekal delovni sestanek v okviru projekta Izdelave celostne prometne strategije Občine Črnomelj, kjer so strokovni sodelavci Občinske uprave skupaj z županjo usklajevali potrebe različnih ravni ustrezne prometne ureditve v občini.

Še vedno vabljeni k podajanju predlogov oziroma rešitev na problematiko prometnih ureditev v občini Črnomelj preko spletne povezave http://goo.gl/bOI8T0.

Obveščamo še, da bo v sredo, 26. 10. 2016, ob 17.30 v sejni sobi Občine Črnomelj potekala 4. javna razprava CPS ter razstava »Vizija občine Črnomelj in izbrani ukrepi s področja mobilnosti«.

pdfVABILO na 4. javno razpravo in razstavo

Občina ne bo dovolila stalnega namestitvenega centra za begunce

  • 11 Oktober 2016 |

Občina ne bo dovolila stalnega namestitvenega centra za begunceTorek, 11. 10. 2016 – Županja Mojca Čemas Stjepanovič je glede na trenutno aktualno dogajanje v zvezi z morebitno postavitvijo sprejemno-registracijskega centra na območju Črnomlja in številna vprašanja tako medijev kot občanov ter drugih sklicala novinarsko konferenco, kjer je podala izjavo ter predstavila svoje stališče o temi.

Županja, ki je novinarsko konferenco naslovila z izjavo »Občina ne bo dovolila stalnega namestitvenega centra za begunce« je pred predstavniki sedme sile povedala naslednje:

»Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je na podlagi ogledov treh lokacij na območju občine Črnomelj izkazalo interes za zemljišče na območju Vražjega kamna, parc. št. 555/1 k.o. Vranoviči, ki je v državni lasti, sedaj pa v uporabi kot poligon Športno kinološkega društva Bela krajina. MNZ je torej izkazalo interes za ureditev lokacije, kjer bi lahko učinkovito sprejemali, vršili postopke in vračali ilegalne prebežnike na Hrvaško. Zadnja pisna zagotovila imamo z dne 10. 10. 2016.

V dopisu državnega sekretarja g. Boštjana Šefica ni nobenega govora o stalnem namestitvenem centru za večje število beguncev, ki bi ostali v občini Črnomelj.

Občina Črnomelj ne bo dovolila gradnjo stalnega begunskega namestitvenega centra, dovolj nas je prizadela že postavitev žičnate ograje na meji.

Pozivam vse občane in politične predstavnike, da ne širijo po nepotrebnem strahu pred begunci, saj za to ta trenutek ni nobene osnove. V zadnjih dneh opažam v javnosti veliko neresnic, ki se namerno širijo v javnosti, od urejanja ceste za begunce, postavljanja bivalnikov na lokaciji in skladiščenja kontejnerjev na MP Metlika, do tega, da se občina strinja z lokacijo, ki je dejansko medgeneracijska lokacija za šport in rekreacijo.

Občina ni do sedaj izdala nobenega soglasja za kakršen koli center, v primeru, da bi to država od nas zahtevala, bi  o tem odločal Občinski svet Občine Črnomelj in pristojna Krajevna skupnost Črnomelj v sodelovanju z uporabniki prostora, ki so tudi vlagali v ta prostor.

Moje stališče sem navedla - sem proti gradnji stalnega begunskega namestitvenega centra.

Zavedam se, da moramo biti kot država pripravljeni na morebitni prihod beguncev, hkrati pa bi pričakovala:

  • da bi Ministrstvo za promet in infrastrukturo z DARS-om z enako vnemo urejalo vse potrebno za dostojno cestno povezavo Bele krajine s preostalo državo;
  • da bi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor bolj konkretno reševali težave zelo neprijetnega vonja "smradu" v mestu Črnomelj, kar je v njihovi pristojnosti;
  • da bi Ministrstvo za okolje in prostor imelo razumevanje za občane, ki bivajo v bližini trase predvidene za daljnovod, pri umeščanju kablovoda 2x110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj, v dolžini cca 4,2 km in
  • nenazadnje, da bi MNZ rešilo že več let odprt problem omejitve nosilnosti za tovorna vozila na MP Vinica s slovenske strani, medtem ko za tovorna vozila iz sosednje države ni omejitev. Seveda ob tem mislimo na omejitev nosilnosti do 30 ton.«

pdfIZJAVA ŽUPANJE

Podpisana pogodba za varčno javno razsvetljavo

  • 06 Oktober 2016 |

Podpisana pogodba za varčno javno razsvetljavoČetrtek, 6. 10. 2016 – Županja Mojca Čemas Stjepanovič in Janez Grošelj po pooblastilu družbe Petrol d.d. sta podpisala koncesijsko pogodbo med Občino Črnomelj in izbranim prijaviteljem na javni razpis PETROL d.d., Ljubljana za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve, upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Črnomelj.

Pogodba je podpisana po zaključenem javnem razpisu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 50/2016 dne 15. 7. 2016.

S podpisom koncesijske pogodbe je gospodarska javna služba vzdrževanja javne razsvetljave urejena skladno z zakonodajo, hkrati pa je zagotovljena tudi njena posodobitev oziroma uskladitev z zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Predvidoma do konca leta 2016 bodo vse neustrezne svetilke javne razsvetljave v občini zamenjane z najbolj varčnimi in trajnimi LED svetilkami, kar bo zmanjšalo porabo električne energije za 60 %. Iz dela prihrankov na stroških za električno energijo se bo koncesionarju v 12. letih poplačala investicija v posodobitev razsvetljave.

Ker bodo imele zamenjane svetilke garancijsko dobo 10 let, posledično računamo tudi na manjše stroške vzdrževanja javne razsvetljave. Tako bo več sredstev iz tega naslova lahko namenjenih za dograditev javne razsvetljave.

Do konca oktobra 2016 oziroma takoj po pričetku izvajanja koncesije bomo na naši spletni strani www.crnomelj.si objavili kontaktne podatke za prijavo napak na razsvetljavi ali svetlobni prometni signalizaciji ter za pritožbe na izvajanje koncesije.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.