Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016 - 2018

  • 09 Junij 2016 |

Ministrstvo  za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je dne 3. 6. 2016 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug. Okvirna višina sredstev po tem razpisu znaša dobrih 1,9 milijona evrov za 95 socialnih podjetij oziroma kooperativ. Od tega bo dobrih 1,3 milijona evrov namenjeno za podporo obstoječim socialnim podjetjem in za dobrega pol milijona evrov za zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij.

MGRT želi s tem spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oz. spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih. Hkrati želi doseči zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij.

Razpis je objavljen na sledeči povezavi: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1068

Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016 - 2018

  • 09 Junij 2016 |

Ministrstvo  za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je dne 3. 6. 2016 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug. Okvirna višina sredstev po tem razpisu znaša dobrih 1,9 milijona evrov za 95 socialnih podjetij oziroma kooperativ. Od tega bo dobrih 1,3 milijona evrov namenjeno za podporo obstoječim socialnim podjetjem in za dobrega pol milijona evrov za zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij.

MGRT želi s tem spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oz. spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih. Hkrati želi doseči zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij.

Razpis je objavljen na sledeči povezavi: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1068

Javno naznanilo o javni razgrnitvi - SD OPN občine Črnomelj, po skrajšanem postopku

  • 08 Junij 2016 |

Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo samo na določila drugega odstavka 113. člena Odloka Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj, in sicer šifre EUP »ČR/2b«.

Obravnavano območje zajema posamezne dele in celote naslednjih zemljišč s parc. št.: 925/5, 925/7, 925/8, 925/9, 925/10, 925/27, 925/28, 925/32, 925/36, 925/37, 924/17, 924/30, 924/31, 924/32, 924/34, 924/35, 924/47, 924/48, 924/43, 924/49, 924/50, 924/51, 924/52, 924/53, 1134/1, vse k.o. Črnomelj.

pdfJavno naznanilo
pdfOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj – dopolnjen osnutek
pdfOdlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj – dopolnjen osnutek čistopisa
pdfPovzetek za javnost

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.