Bela krajina v zeleni shemi slovenskega turizma

  • 03 Junij 2016 |

Bela krajina v zeleni shemi slovenskega turizmaSreda, 1. 6. 2016 – Bela krajina je pristopila k zeleni shemi za pridobitev certifikata oziroma znaka kakovosti »SLOVENIA GREEN DESTINATION«. V Kulturnem centru Semič so črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, metliški župan Darko Zevnik ter semiška županja Polona Kambič podpisali listino Zelena politika slovenskega turizma in s tem sprejeli deset trajnostnih načel, s katerimi se zavezujejo k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

Pred tem je potekala novinarska konferenca, kjer je bil predstavljen postopek pridobitve certifikata in devet članska zelena ekipa, ki bo pomagala koordinatorju pri pridobivanju informacij in zbiranju dokazil, s katerimi bomo podkrepili odgovore na številne kriterije in  kazalnike, ki jih je potrebno izpolniti za uspešno pridobitev certifikata. Za sodelovanje pri predstavitvi zelene sheme smo zaprosili tudi zavod GoodPlace.

Prizadevali si bomo, da znak SLOVENIA GREEN DESTINATION, dobimo že dne 27. 9. 2016, ko bo v Ljubljani tudi uradna podelitev oziroma najkasneje do konca leta 2016.

Več informacij: http://www.slovenia.info/si/Zelena-shema-slovenskega-turizma.htm?slovenia_green=0&lng=1

pdfSporočilo za javnost

Foto: RIC Bela krajina

Srečanje TCM v Črnomlju

  • 03 Junij 2016 |

Srečanje TCM v ČrnomljuSreda, 1. 6. 2016 – V Črnomlju je potekalo srečanje neformalnega združenja občin, aktivnih na področju TCM (Town Center Management) oz. mestnega marketinga, ki se ukvarja z aktivnostmi za revitalizacijo mestnih jeder v Sloveniji. S skupnim nastopom v neformalnem združenju 14-ih občin je od nedavnega tudi Občina Črnomelj, saj si želimo še dodatno opozarjati na pomen dobre ponudbe in obiska starih mestnih jeder.

Prisotni so bili seznanjeni z aktivnostmi za prenovo in oživitev mestnega jedra Črnomlja, ki jih je mesto skupaj z njegovimi prebivalci z majhnimi koraki izvajalo v zadnjih šestnajstih letih. Jana Tolja iz Mestne občine Koper je predstavila začetke načrtnega izobraževanja ponudnikov trgovske in gostinske ponudbe v mestnih jedrih. Tako so v Kopru, kjer mesto že ima koordinatorja za mestno jedro, na željo ponudnikov, povezanih v Zavod Koper Otok, izvedli različne tečaje (jezikovni, aranžiranje izložb, itd), ki doprinesejo k boljši komunikaciji z obiskovalci kot tudi podobi mestnih izložb. Občine, aktivne na področju TCM, želijo v mesta prinašati še več dogajanja, zato je pogovor tekel tudi v smeri organizacije skupnih dogodkov. Ob prireditvi »Razvajaj se v mestu«, ki je potekala ob dnevu žena, med drugim tudi v Črnomlju, občine nameravajo organizirati tudi septembrski dogodek za otroke »Igraj se v mestu«.

Področje TCM in oživljanja mestnih jeder dobiva vedno večji zagon po številnih mestih v Sloveniji. Nedavno je tudi država prepoznala pomen TCM modela, v okviru katerega poteka konstantno in konstruktivno sodelovanje med občinskimi upravami ter podjetniki iz mestnih središč. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javna agencija SPIRIT tako letos financirata izvedbo regijskih izobraževanj in delavnic na to temo, predvidoma novembra pa bo podprta tudi prva mednarodna konferenca na temo TCM, v organizaciji Podjetniško trgovske zbornice GZS. V aktivnostih za revitalizacijo mestnih jeder bo še naprej sodelovala tudi Občina Črnomelj.

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.