Celostna prometna strategija

  • 27 Julij 2016 |

Izdelava Celostne prometne strategije Občine Črnomelj«

kohezijski sklad EU naložba v vašo prihodnost

Evropski teden mobilnosti na FacebookuFB logo 

 

22.5.2017: pdfSodelovanje v raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo CPS

24.4.2017: pdfCelostna prometna strategija občine Črnomelj

12.4.2017: docxInformacija za novinarje

4.1.2017: pdfVabilo za 4. delavnico    pdfGRADIVO    pptPrezentacija     pdfZAPISNIK 4. DELAVNICE

5.12.2016: docANKETA O UKREPIH pdfRezultati ankete 

30.11.2016: pdfVabilo za 3. delavnico    docGRADIVO    pdfZAPISNIK 3. DELAVNICE

24.11.2016: docObrazložitev in pptgradivo za 16. sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj za točko PREDSTAVITEV VIZIJE, UKREPOV IN ZAKLJUČKOV 2. FAZE IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE V OBČINI ČRNOMELJ

2.11.2016: pdfRezultati izvedenih intervjujev na temo ciljev in ukrepov v Občini Črnomelj

28.10.2016: pdfRezultati analize ankete o prometni ureditvi v občini Črnomelj

26.10.2016: pdfVabilo na 4. javno razpravo in razstavo      pptCilji in ukrepi na področju prometne stategije Občine Črnomelj      pdfZAPISNIK

21.10.2016: pdfVizija Občine Črnomelj

22.9.2016: Uspešno zaključen Evropski teden mobilnosti 2016

22.9.2016: Podelitev nagrad v sklopu ETM 2016

15.9.2016: pdfVabilo na 3. javno razpravo   pdfGRADIVO   pdfZAPISNIK

13.9.3016: Program dogodkov s karto, plakat in letak - Evropski teden mobilnosti 2016 - dogodek Dan brez avtomobila

8.9.2016: pdfVabilo na delavnico   pdfGRADIVO

5.9.2016: VABILO na regijski posvet ob Evropskem tednu mobilnosti - BOLJŠI ŽIVLJENJSKI SLOG Z ZAVEDANJEM TRAJNOSTNE MOBILNOSTI - 19. september, Dolenjske Toplice  pdfVABILO S PRIJAVNICO

1.-31.8.2016: ANKETA docNAGRADNA ANKETA (Vsi, ki želite podati konkretnejše rešitve na problematiko prometnih ureditev v občini Črnomelj pa lahko svoj predlog sporočitev na spletni povezavi http://goo.gl/bOI8T0.)

24.8.2016: Objava v mesečniku Belokranjec - Dan brez avtomobila

15.7.2016: Novica in gradivo z 2. javne razprave o CPS - pptGRADIVO 1   pptGRADIVO 2

8.7.2016: Vabilo na 2. javno razpravo CPS, Vinica

7.7.2016: Predstavitev CPS na 14. seji Občinskega sveta Občine Črnomelj - docGRADIVO   pptPredstavitev

30.6.2016: Novica s 1. javne razprave CPS

28.6.2016: Predstavitev CPS na 12. seji Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo - pdfGRADIVO

24.6.2016: Vabilo na 1. javno razpravo CPS, Črnomelj

23.6.2016: Objava v mesečniku Belokranjec – Izdelava CPS

23.6.2016: Sestanek delovne skupine za izdelavo CPS  -  pptGRADIVO 1   pptGRADIVO 2

24.5.2016: Objava v mesečniku Belokranjec – podpis pogodbe

3.5.2016: Podpis pogodbe za izdelavo celostne prometne stategije v občini Črnomelj

Povabilo - Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2016

  • 27 Julij 2016 |

»Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2016«

Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razširitev proizvodnega, tehnološkega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način. Javni poziv je namenjen mikro in malim gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Sofinancira se do 50% upravičenih in izkazanih stroškov, povezanih z inovativnim podjetniškim predlogom, nastalih od 1. 6. 2015 do oddaje vloge, vendar ne več kot v znesku 3.500,00 EUR oz. v nižjem znesku, če razpoložljiva sredstva ne omogočajo sofinanciranja v maksimalnem znesku.

Sredstva za sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov se dodeljujejo na osnovi sheme  »de minimis«. 

Rok za oddajo vlog: do petka, 30. 9. 2016, do 14. ure. Do tega roka morajo vloge prispeti oz. biti oddane na sedežu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

Predstavitev poziva: v petek, 2. 9. 2016 ob 9. uri v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.

Kontakt: Darja Smiljić, tel. 07 33 72 986, mob. 040 197 264, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Razpisna dokumentacija

Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2016

  • 27 Julij 2016 |

Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2016«

Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razširitev proizvodnega, tehnološkega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način. Javni poziv je namenjen mikro in malim gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Sofinancira se do 50% upravičenih in izkazanih stroškov, povezanih z inovativnim podjetniškim predlogom, nastalih od 1. 6. 2015 do oddaje vloge, vendar ne več kot v znesku 3.500,00 EUR oz. v nižjem znesku, če razpoložljiva sredstva ne omogočajo sofinanciranja v maksimalnem znesku.

Sredstva za sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov se dodeljujejo na osnovi sheme  »de minimis«. 

Rok za oddajo vlog: do petka, 30. 9. 2016, do 14. ure. Do tega roka morajo vloge prispeti oz. biti oddane na sedežu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

Predstavitev poziva: v petek, 2. 9. 2016 ob 9. uri v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.

Kontakt: Darja Smiljić, tel. 07 33 72 986, mob. 040 197 264, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Povezava na objavljen javni poziv in razpisno dokumentacijo: http://www.rc-nm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/ArticleId/754/Povabilo-%C2%BBSpodbujanje-podjetniske-inovativnosti-na-obmocju-Dolenjske-in-Bele-krajine-v-letu-2016%C2%AB.aspx,

Javni poziv za najem prostorov v Podjetniškem inkubatorju Bele krajine – enota Kolodvorska

  • 22 Julij 2016 |
JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator in za vključitev v coworking prostor v Podjetniški in kubator Bele krajine, za prostore na Kolodvorski 23a, Črnomelj.
 
Predmet poziva 
Predmet poziva je sprejem pravnih in fizičnih oseb v članstvo v Podjetniški inkubator Bele krajine – inkubator in coworking prostor – enota Kolodvorska 23a v Črnomlju (bivša stavba Dolenjskih lekarn, Kolodvorska 23a, 8340 Črnomelj).
 
Kandidati lahko oddajo vlogo za sprejem v redno članstvo podjetniškega inkubatorja(inkubiranci) ali za člane vključene v »coworking« prostor na lokaciji Kolodvorska 23a, Črnomelj.

Rok za oddajo prijav za člane vključene v inkubator in »coworking« prostor na ta javni poziv je 29. 7. 2016. Odpiranje vlog bo potekalo v roku treh delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu v redno članstvo inkubatorja bo odločala Komisija za sprejem v Podjetniški inkubator Bele krajine (v nadaljevanju Komisija).  Komisija bo podala mnenje glede vključitve v redno članstvo inkubatorja najpozneje 10 dni od odpiranja vlog.

 

Za članstvo za vključitev v »coworking« prostor je rok neomejen. Kandidati se lahko vključujejo skladno z razpoložljivim prostorom.

pdfCELOTNA VSEBINA JAVNEGA POZIVA

 

Dodatne informacije: Vesna Fabina (040 552 174, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) in Peter Ambrožič (041 650 659, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

Črnomaljska zlata maturanta pri županji

  • 20 Julij 2016 |

Črnomaljska zlata maturanta pri županjiSreda, 20. 7. 2016 – Ob izjemnem uspehu na maturi je županja Mojca Čemas Stjepanovič pripravila sprejem za zlata maturanta Romano Vranešič in Matijo Lovšina, ki sta obiskovala gimnazijski program Srednje šole Črnomelj.

Županja je Romani in Matiji iskreno čestitala ob doseženem visokem številu točk na maturi ter jima zaželela obilo uspehov tudi v prihodnje, tako ob nadaljnjem študiju kot na vseh ostalih življenjskih področjih. V spomin na dogodek jima je izročila simbolično darilo.

Sprejema se je udeležila tudi ravnateljica Srednje šole Črnomelj Elizabeta Prus, oba zlata maturanta pa so ob veselem dogodku spremljali tudi njuni starši.

View the embedded image gallery online at:
http://crnomelj.si/itemlist/date/2016/7#sigProIdb62fc41e2f

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, št. 3528-11/2016

  • 19 Julij 2016 |

V skladu z določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon. objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 22/10 k.o. 1535 – Črnomelj.

Datum: 19.7.2016
Številka: 3528-11/2016

Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 3525/1 in 793/2 obe k.o. 1557-Stari trg ob Kolpi

  • 15 Julij 2016 |

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon. objavlja

namero o ustanovitvi služnosti.

Občina Črnomelj namerava na nepremičninah parc. št. 3525/1 in parc. št. 793/2 k.o. 1557-Stari trg ob Kolpi, v skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti   (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), ustanoviti služnost.

Datum: 15. 7. 2016

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.