Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, katastrska občina 1542 ZASTAVA parcela 1572/6 in 1572/7

  • 31 Januar 2017 |

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon. objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnini parc. št. 1572/7 in parc. št. 1572/6, obe k.o. Zastava.

Datum: 30.1.2017
Številka: 478-540/2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, katastrska občina 1541 LOKA parcela 2441/11

  • 31 Januar 2017 |

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon. objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 2441/11 k.o. Loka.

Datum: 30.1.2017
Številka: 478-106/2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, katastrska občina 1536 TALČJI VRH parcela 5361/2

  • 31 Januar 2017 |

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl.ekon. objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino parc. št. 5361/2 k.o. Talčji vrh.

Datum: 30.1.2017
Številka: 478-566/2015

JAVNI POZIV za sodelovanje - prireditev »Razvajaj se v mestu«

  • 31 Januar 2017 |

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE NA TRŽNICI V OKVIRU PRIREDITVE

»RAZVAJAJ SE V MESTU«

 

V okviru projekta Management mestnih središč – MMS bo Občina Črnomelj v sredo, 8. marca 2017, v mestnem jedru Črnomlja organizirala prireditev »RAZVAJAJ SE V MESTU«, v sklopu katere bo izvedena tudi tržnica. K sodelovanju vabimo trgovce, gostince, ustvarjalce oblačil, nakita, pletenih in kvačkanih izdelkov, izdelkov za dom, pridelovalce pekovskih, žitnih, medenih, mlečnih in podobnih izdelkov, cvetličarje, izdelovalce izdelkov domače obrti in podobnih vsebin primernih dogodku. Za izvajanje prodaje na stojnicah morate biti registrirani za opravljanje dejavnosti oziroma izpolnjevati zakonske pogoje.

 

Tržnica bo potekala v sredo, 8. marca 2017, v popoldanskem času.

 

Na voljo bo 15 stojnic, s čimer je tudi omejeno število sodelujočih na tržnici. Najem stojnic bo brezplačen. Prednost pri najemu imajo ponudniki iz mestnega jedra ter javni zavodi, društva in združenja, do zapolnitve mest tudi drugi ponudniki iz občine Črnomelj, prioritetno po navedenem vrstnem redu, oz. času oddaje popolne vloge.

 

Prijava mora vsebovati:

-          - izpolnjen obrazec Vloga za najem stojnice na prireditvi »Razvajaj se v mestu« in

-          - izpolnjeno Izjavo prodajalca o spoštovanju predpisov za izvajanje prodaje za vse, ki bodo na stojnici izvajali prodajo.

Obrazca sta na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Črnomelj.

 

Prijavo je potrebno poslati po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali vložiti osebno v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, najpozneje do 15.2.2017.

 

O izbiri ponudnikov bo odločil organizator prireditve, ponudniki pa bodo o sodelovanju pravočasno obveščeni.

 

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Božidarju Brajkoviču, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Mariji Prašin Kolbezen, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

  • 31 Januar 2017 |

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2017 do 20. 9. 2017.

Za več informacij prosimo, da sledite povezavi, kjer najdete tudi razpisno dokumentacijo.

 

Zaščita pred gripo

  • 30 Januar 2017 |

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil informacije, kako se lahko zaščitite proti gripi.

Za več informacij sledite povezavi.

IZJAVA ZA JAVNOST - razveljavitev dela sklepa Občinskega sveta Občine Črnomelj

  • 27 Januar 2017 |

pdfIZJAVA ZA JAVNOST

o sprejetem sklepu Občinskega sveta občine Črnomelj

 

V izogib dvomom ali je občinski svet pristojen za sprejem kakršnihkoli odločitev v zvezi z migranti, o čemer se ni izreklo niti Upravno sodišče, je na včerajšnji seji razveljavil 5., 6. in 7. točko predmetnega sklepa.

Sprejet je bil tudi sklep, da se pozove Vlado RS, da se izjasni ali je vprašanje v zvezi z migranti v pristojnosti občine in, če je, da natančno opredeli katere so te pristojnosti.

V sklepu Občinskega sveta Občine Črnomelj št. 214-2/2016-174 iz dne 25.11.2016 so se razveljavile točke 5., 6. in 7., ki so se glasile:

»5. V skrajnem primeru, če bo vzpostavitev sprejemno registracijskega  centra neizogibna na območju občine Črnomelj, občinski svet ne pristaja na sprejem in registracijo migrantov, ki bi prečkali HR-SLO mejo izven območja občine Črnomelj. Morebitne ilegalne pribežnike naj policija obravnava na območjih, kjer bodo prijeti.

6. Občinski svet občine Črnomelj zahteva, da se lokacija za sprejemno registracijski center išče tudi izven občine Črnomelj, nasprotuje pa iskanju lokacije za nastanitveni center na območju občine Črnomelj in cele Bele krajine.

7. Glede na izkušnje obvladovanja migrantskega toka konec lanskega leta in v začetku letošnjega leta, ki je zajel nekatera okolja, pa Občinski svet občine Črnomelj ocenjuje, da v kolikor do povečanega pretoka migrantov dejansko pride tudi na območju občine Črnomelj, je vsekakor nujno imeti te osebe čim prej pod nadzorom policije in na enem mestu, saj bi se v nasprotnem primeru lahko nenadzorovano gibali po območju občine Črnomelj in s tem lahko ogrožali varnost prebivalcev občine Črnomelj ali povzročali škodo. Enak sklep je sprejel tudi Varnostni sosvet občine Črnomelj na seji 27.10.2016.«

 

Županja občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.