Skupaj do privlačnega okolja in zadovoljne skupnosti

 • 31 Marec 2017 |

Četrtek, 30. 3. 2017 - Včeraj je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 19. redni seji sprejel Celostno prometno strategijo občine Črnomelj »Skupaj do privlačnega okolja in zadovoljne skupnosti«. Strategija je bila sprejeta po enajstmesečnem procesu, kjer so bile izvedene številne delavnice, javne razprave, sestanki, terenski ogledi, razstava, prireditev na prostem, nagradna anketa in intervjuji. V celotnem procesu so sodelovali številni strokovnjaki, predstavniki podjetij in organizacij ter tudi številni občani.

CPS je strateški dokument za trajnostno mobilnost, ki vključuje načela trajnostnega razvoja na področju prometa. Trajnostna mobilnost tako pomeni zagotoviti mobilnost za vse in obenem zmanjšati promet ter njegove negativne vplive na okolje. To lahko dosežemo z več hoje, kolesarjenja ter z ekološko sprejemljivejšimi energenti. CPS ne pomeni le celovito zasnovanega cestnega omrežja, je mnogo več od tega, saj se na eni strani poleg avtomobilov ukvarja tudi s pešci, kolesarji in z javnim potniškim prometom, na drugi pa so ureditve, ki jih ponuja, neizogibno povezane z izboljšavami tudi na drugih področjih, kot je npr. urbanizem, zeleni sistem mesta, pravilno razmeščene vsebine v naseljih ter življenje in živahnost mesta na splošno. Tako se bodo skozi ukrepe CPS postopoma zagotovili optimalni pogoji za pešce in kolesarje ter uvedle cone z umirjenim prometom in ukinitvijo tovornega prometa skozi mestno jedro Črnomlja. Poleg naštetega Občina Črnomelj načrtuje še celo vrsto drugih ukrepov, kot npr. dogradnjo in ureditev manjkajočih peš in kolesarskih povezav v občini, ureditev parkirišč izven mestnega jedra, ureditev avtobusnih postajališč in podobno.

S tem dokumentom bo imela Občina Črnomelj možnost črpanja evropskih sredstev, ki vse bolj spodbujajo razvoj, ki je prijazen okolju in s katerim bi sčasoma lahko zmanjšali podnebne spremembe.

Dokument Celostne prometne strategije občine Črnomelj »Skupaj do privlačnega okolja in zadovoljne skupnosti« bo javno predstavljen 12.4.2017 na tiskovni konferenci in hkrati bo objavljen tudi na spletni strani Občine Črnomelj.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Logotipi

Občinska proslava ob Svetovnem dnevu Civilne zaščite

 • 29 Marec 2017 |

Sreda, 29. 3. 2017 – Danes je na Občini Črnomelj potekala občinska proslava ob Svetovnem dnevu civilne zaščite. Ob tej priložnosti je Štab Civilne zaščite Občine Črnomelj podelil priznanja tistim posameznicam in posameznikom ter organizacijam, ki so bili v letošnjem letu najzaslužnejši v svojih vrstah.

Bronasti trak CZ Občine Črnomelj se podeljuje kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Prejeli so ga:
- PGD Prelesje ob 70-letnici svojega delovanja;
- Borut Brvar za predano delo v okviru Gasilske zveze Črnomelj in ekipi prve pomoč v Območnem združenju Rdečega križa Slovenije Črnomelj;
- Barbara Sopčič za mentorstvo ekipi učencev prve pomoči Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj ter dolgoletno članstvo v ekipi prve pomoč v Območnem združenju Rdečega križa Slovenije Črnomelj;
- Nina Mržljak za vodenje ekipe prve pomoči v Območnem združenju Rdečega križa Slovenije Črnomelj in širjenje dejavnosti prve pomoči preko različnih delavnic in dogodkov;
- Gregor Flek za zavzeto delo v poveljstvu Gasilske zveze Črnomelj ter organizacijo mnogih tečajev in usposabljanj Gasilske zveze Črnomelj;
- Gordana Petrušič za prizadevno delo na področju usposabljanja ekip prve pomoči pod okriljem Rdečega križa in za aktivno delo na področju preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Srebrni trak CZ Občine Črnomelj se podeljuje kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri reševanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prejeli so ga:
- PGD Griblje ob 90-letnici svojega delovanja;
- PGD Talčji vrh ob 90-letnici svojega delovanja;
- Marjetka Papež za svoje dolgoletno in predano delo v Štabu Civilne zaščite občine Črnomelj.

Zahvala gre vsem nagrajencem za njihovo požrtvovalno delo.
Za kulturni program gre zahvala učencem Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj pod vodstvom mentorice Eve Starašinič.

Zbiralniki za oddajo e-odpadkov uradno predani v uporabo

 • 10 Marec 2017 |

Petek, 10. 3. 2017 - Danes so županje občin Črnomelj, Kostel in Semič, podžupan občine Kočevje, ter direktorji JP Komunala Črnomelj d.o.o., ZEOS d.o.o. in Komunala Kočevje d.o.o., predali v uporabo ulične zbiralnike za e-odpadke in odpadne baterije, ki so namenjeni odpadni električni in elektronski opremi.

Predaja je potekala na Zbirnem centru Vranoviči. Županja občine Črnomelj, gospa Mojca Čemas Stjepanovič, je simbolično reciklirala nedelujočo računalniško tipkovnico in s tem uradno predala zbiralnike v uporabo.

V sklopu projekta E-recikliraj, ki ga izvaja družba ZEOS d.o.o., sofinancirata pa ga Evropska komisija ter Ministrstvo za okolje in prostor RS, je tako občina Črnomelj prejela štiri zbiralnike. Le ti so namenjeni za oddajo e-odpadkov v velikosti 40x25x25 cm:
- mali gospodinjski odpadki,
- računalniška tipkovnica in zabavna elektronika,
- ostala mala oprema in orodja,
- igrače ter
- prenosne baterije in akumulatorji.

Dogodek "Razvajaj se v mestu" je napolnil ulice starega mestnega jedra Črnomelj

 • 09 Marec 2017 |

Sreda, 8. 3. 2017 – Dogodek »Razvajaj se v mestu« je bil uspešen. Množičen obisk in pestro dogajanje je napolnilo mestne ulice mesta Črnomlja. V okviru dogodka so bile organizirane stojnice, trgovine in lokali so ponujali posebne ugodnosti, organizirana pa je bila tudi nagradna igra. 1. nagrado je prejela gospa Nina Grahek - Romantična večerja za dva v Gostilni Müller.

Pestro je bilo tudi na trgu pri Glasbeni šoli Črnomelj, kjer je potekal bogat kulturni program. Zahvala gre vsem nastopajočim: 

 • Glasbena šola Črnomelj: Brass band, mentor Anton Kralj;
 • Glasbena šola Andreja Bajuka: Anja Bajuk, Tjaša Plut, Lana Škof;
 • KUD Božo Račič Adlešiči: Kresnice, Tamburaška skupina;
 • Folklorna skupina Dragatuš: Godalna zasedba;
 • Mešani PZ Samospev; zborovodkinja Ani Jankovič Šober;
 • Lovski pevski zbor Bele krajine; zborovodkinja Judita Ilenič;
 • Moška vokalna skupina Duma; zborovodja Peter Jud;
 • Plesalci iz Plesnega studia Novo mesto, pod mentorstvom Simona Cerjaka;
 • Martina Mravinec in Marko Simčič.

V okviru delavnice Mestne muzejske zbirke Črnomelj so otroci izdelovali rože iz papirja. Razstave, ki sta ju organizirali Knjižnica Črnomelj in RIC Bela krajina, sta bili dobro obiskani, kot tudi dogodek Društva Vinogradnikov Črnomelj ter filmska predstava v Kulturnem domu Črnomelj. Vsekakor pa je dogodek »Razvajaj se v mestu« najbolj popestrilo otroško rajanje in ples pred glavnim odrom najmlajših občanov in občank.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.