Rekonstrukcija Kidričeve ulice

  • 29 Junij 2017 |

pdfOBVESTILO O PRIČETKU DEL

Spoštovani lastniki objektov v:

Kidričevi ulici,
Ulici Nova Loka,
Ul. heroja Jožeta Mihelčiča,
Ul. Danila Bučarja,
Ul. Marjana Kozine,
Grajski ulici,
Ulici pri Stadionu,
Vodnikovi ulici,
Nazorjevi ulici,
Tomšićevi ulici,
Trubarjevi ulici in lastnikom objektov na
Viniški cesti 13, 15, 17 in 19.

Po uspešno izvedenem javnem razpisu smo 12. junija z izbranim izvajalcem CGP d.d. iz Novega mesta podpisali gradbeno pogodbo za »Rekonstrukcijo Kidričeve ulice«. Ulica, ki vodi do osnove in srednje šole, vrtca, več lokalov in vaših stanovanj je precej dotrajana in potrebna temeljite obnove.

Po projektni dokumentaciji in pogodbi je predvidena obnova vseh 600 m ulice, vključno s pločniki in z vsemi inštalacijami (mešana kanalizacija, vodovod, meteorna kanalizacija, prestavitev elektrike, nova javna razsvetljava in optika). Vzporedno z deli na tej ulici bo Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. izvajalo tudi obnove dotrajanih priključnih vodovodov in kanalizacij, o čemer vas bodo obvestili posebej.

Dela se bodo pričela izvajati v ponedeljek, 3. julija in se bodo zaključila do 31. oktobra 2017. V času izvajanja del bodo s predpisano prometno signalizacijo označeni obvozi in sama popolna zapora Kidričeve ulice, ki je v grobem razdeljena na dva dela. V juliju in avgustu je predvideno gradbišče na prvih 300 m ulice od Viniške ceste do bara Gušt, v septembru in oktobru pa od tu naprej do konca ulice.

Prosimo vas za potrpežljivost in razumevanje, saj bo v času izvedbe del moten promet in dostop do vaših domov ter povečan hrup in prah zaradi strojev, transportov na gradbišču in obvoznih cestah.

Kontaktne osebe za dodatne informacije so:
- Marko Plesec, za izvajalca CGP d.d., T: 30 61 493, M: 031 343 776;
- Branko Banovec univ. dipl. inž. grad., za nadzornika AMBIENS d.o.o., T: 30 56 230, M: 040 708 314;
- Vinko Kunič, za investitorja T: 30 61 102 (od 13. do 28. julija Srečko Janjoš , T: 30 61 141).

Županja

Mojca Čemas Stjepanovič

 

Sodelovanje med Občino Črnomelj in SŠ Črnomelj se nadaljuje tudi v letošnjem letu

  • 28 Junij 2017 |

Torek, 28. 6. 2017 - Sodelovanje med Srednjo šolo Črnomelj in Občino Črnomelj je v zadnjih 5 letih od iskanja skupnih programov, privabljanja podjetij za programe in štipendiranje dijakov, do reševanja zemljišča za potrebe parkirišč in ostalih dejavnosti, zelo dobro. Posebej smo veseli sodelovanja s posameznimi dijaki, ki z Občino Črnomelj sodelujejo preko različnih raziskovalnih nalog. Ena takšnih je tudi raziskovalna naloga na temo zbirke Božidarja Jakca, ki se že izvaja, zaključila pa se bo maja 2018.

Leja Krajec in Tjaša Miketič, dijakinji četrtega letnika smer ekonomski tehnik, pa sta letos že uspešno zaključili nalogo, in sicer v okviru mature, z naslovom »Celostna prometna strategija občine Črnomelj s poudarkom na varnih šolskih poteh«. Skozi celo leto sta pod mentorstvom prof. Anice Želježnjak in mag. Anite Jamšek aktivno sodelovali pri aktivnostih, ki jih je Občina Črnomelj izvajala v okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Črnomelj. V sklopu naloge sta na spletu izdelali uporaben in nazoren zemljevid oz. aplikacijo (Grafičen prikaz nevarnih točk), ki prikazuje nevarne točke cestnih odsekov, kjer morajo biti dijaki in učenci še posebej pozorni na promet. Nalogo sta več kot uspešno zaključili 14.6.2017 z ustnim zagovorom, ki je potekal pred komisijo in vabljenimi gosti: županjo Mojca Čemas Stjepanovič, zunanjo mentorico mag. Anita Jamšek iz Občine Črnomelj in ravnateljico Elizabeto Prus.

Naloga je primer dobre prakse, kjer sta dijakinji združili teoretičen in praktičen del ter izdelali uporaben zemljevid oz. aplikacijo. Slednja bo služila kot osnova za vse osnovne šole v Beli krajini, ki se bodo v naslednjih letih lotile prenove lastnih načrtov šolskih poti. Z nalogo je postavljen zelo dober temelj, na katerem lahko posamična osnovna šola nadgradi svoj načrt šolskih poti. Občina Črnomelj pa je s to nalogo dobila podatke in usmeritve dijakov, kje so prometne površine namenjene pešcem, ki jih je potrebno urediti, popraviti ali spremeniti prometni režim, da bodo le te varnejše in privlačnejše za hojo.

Foto: Silva Simonič

Vabilo na velik podjetniški dogodek SEEM MEET SLOVENIA 2017

  • 27 Junij 2017 |

1

 

JE SEE MEET Slovenia 2017 PRAVI DOGODEK ZA VAS?
Želite vzpostaviti nove poslovne kontakte na zelo učinkovit in preprost način?
Potem je SEE MEET pravi dogodek za vas!

Pridružite se poslovnem srečanju, ki se ga bo udeležilo 150 mednarodnih podjetij. Bodite zraven in najbolje izkoristite dva dni vnaprej dogovorjenih individulanih sestankov s potencialnimi partnerji. Vzpostavite prave stike in se srečajte s podjetji, ki vas zanimajo in ki jih zanima vaše podjetje.

ZA SODELOVANJE NA SEE MEET 2017 se lahko registrirate na www.seemeet.si.

pdf»Prosimo vas preverite pravila in pogoje potrebne za registracijo.« 

SEE MEET SLOVENIA 2017 je mednarodni B2B forum, ki ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog. V zgolj le dveh dneh lahko razširite svoje poslovanje na domačem in mednarodnih trgih z do 15 vnaprej načrtovanimi osebnimi sestanki, ki nudijo hitro in učinkovito prepoznavanje interesa za nadaljnje poslovno sodelovanje.

2

organizatoji

Na Vlado RS smo poslali protestno pismo

  • 27 Junij 2017 |

Ponedeljek, 26. 6. 2017 - Včeraj je Odbor za spremljanje aktivnosti za izgradnjo 3. razvojne osi – južni del na več naslovov naslovil protestno pismo. Na 2. sestanku je namreč bil sprejet sklep, da se na MZI, MOP, DARS d.d. in Vlado RS pošlje protestno pismo, ker očitno priprava za gradnjo 3. in 4. etape gradnje ne bo končana v letu 2019, gradnja pa ne zaključena v l. 2023, kot je bilo obljubljeno ob obisku vlade in obisku ministra za infrastrukturo.

pdfPROTESTNO PISMO

Zapora ceste - 1. 7. 2017 - 16. 7. 2017

  • 27 Junij 2017 |

Med 1. 7. 2017 in 16. 7. 2017 bo zaradi dokončanja del javne razsvetljave in asfaltiranja cestišča popolna zapora prometa občinske ceste, in sicer zapora JP 556610 (odsek 556611).

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.