Sodelovanje med Občino Črnomelj in SŠ Črnomelj se nadaljuje tudi v letošnjem letu

  • 28 Junij 2017 |

Torek, 28. 6. 2017 - Sodelovanje med Srednjo šolo Črnomelj in Občino Črnomelj je v zadnjih 5 letih od iskanja skupnih programov, privabljanja podjetij za programe in štipendiranje dijakov, do reševanja zemljišča za potrebe parkirišč in ostalih dejavnosti, zelo dobro. Posebej smo veseli sodelovanja s posameznimi dijaki, ki z Občino Črnomelj sodelujejo preko različnih raziskovalnih nalog. Ena takšnih je tudi raziskovalna naloga na temo zbirke Božidarja Jakca, ki se že izvaja, zaključila pa se bo maja 2018.

Leja Krajec in Tjaša Miketič, dijakinji četrtega letnika smer ekonomski tehnik, pa sta letos že uspešno zaključili nalogo, in sicer v okviru mature, z naslovom »Celostna prometna strategija občine Črnomelj s poudarkom na varnih šolskih poteh«. Skozi celo leto sta pod mentorstvom prof. Anice Želježnjak in mag. Anite Jamšek aktivno sodelovali pri aktivnostih, ki jih je Občina Črnomelj izvajala v okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Črnomelj. V sklopu naloge sta na spletu izdelali uporaben in nazoren zemljevid oz. aplikacijo (Grafičen prikaz nevarnih točk), ki prikazuje nevarne točke cestnih odsekov, kjer morajo biti dijaki in učenci še posebej pozorni na promet. Nalogo sta več kot uspešno zaključili 14.6.2017 z ustnim zagovorom, ki je potekal pred komisijo in vabljenimi gosti: županjo Mojca Čemas Stjepanovič, zunanjo mentorico mag. Anita Jamšek iz Občine Črnomelj in ravnateljico Elizabeto Prus.

Naloga je primer dobre prakse, kjer sta dijakinji združili teoretičen in praktičen del ter izdelali uporaben zemljevid oz. aplikacijo. Slednja bo služila kot osnova za vse osnovne šole v Beli krajini, ki se bodo v naslednjih letih lotile prenove lastnih načrtov šolskih poti. Z nalogo je postavljen zelo dober temelj, na katerem lahko posamična osnovna šola nadgradi svoj načrt šolskih poti. Občina Črnomelj pa je s to nalogo dobila podatke in usmeritve dijakov, kje so prometne površine namenjene pešcem, ki jih je potrebno urediti, popraviti ali spremeniti prometni režim, da bodo le te varnejše in privlačnejše za hojo.

Foto: Silva Simonič

Na Vlado RS smo poslali protestno pismo

  • 27 Junij 2017 |

Ponedeljek, 26. 6. 2017 - Včeraj je Odbor za spremljanje aktivnosti za izgradnjo 3. razvojne osi – južni del na več naslovov naslovil protestno pismo. Na 2. sestanku je namreč bil sprejet sklep, da se na MZI, MOP, DARS d.d. in Vlado RS pošlje protestno pismo, ker očitno priprava za gradnjo 3. in 4. etape gradnje ne bo končana v letu 2019, gradnja pa ne zaključena v l. 2023, kot je bilo obljubljeno ob obisku vlade in obisku ministra za infrastrukturo.

pdfPROTESTNO PISMO

Prireditev ob dnevu državnosti

  • 23 Junij 2017 |

Petek, 24. 6.2017 - Včeraj zvečer je potekala občinska prireditev v počastitev dneva državnosti. Na dan 25. junija leta 1991 je slovenski parlament sprejel Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti RS in podpisal Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije. S tema dvema dogodkoma je Slovenija postala neodvisna in suverena država, 25. junij pa dan, ko ga praznujemo po celi Sloveniji.

Na prireditvi v Črnomlju je bil slavnostni govornik minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, magister Dejan Židan. Vse prisotne je nagovorila tudi županja Občine Črnomelj, gospa Mojca Čemas Stjepanovič.

Zahvala gre vsem nastopajočim ter njihovim mentorjem, ki so včerajšnjo slovesnost počastili z glasbenimi in literarnimi točkami: Mladinski pevski zbor OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Tamburaši Folklorne skupine Zeleni Jurij Črnomelj, recitatorja OŠ Mirana Jarca Črnomelj; Bor Kunič in Jan Škof ter Pevski oddelek Glasbene šole Črnomelj.

Foto: Tomislav Urh

Utrinki iz prvega dne Jurjevanja

  • 22 Junij 2017 |

Sreda, 21. 6. 2017 - Županja občine Črnomelj, gospa Mojca Čemas Stjepanovič, se je udeležila dogodkov ob prvem dnevu Jurjevanja in se zahvalila glavnem organizatorju, vsem zaposlenim na RIC Bela krajina in mnogim sodelujočim društvom ter prostovoljnim organizacijam za prispevek k inovativnemu in bogatemu programu letošnjega festivala.

Županja se je tako udeležila odprtja razstav na trgu med Glasbeno šolo Črnomelj in Cerkvijo Sv. Petra ter v Cerkvi Sv. Duha. Razstave bodo potekale ves čas Jurjevanja:
- Slikarska razstava avtorice Rezke Arnuš: Vrnitev lastovke;
- Razstava starih belokranjskih vezenin in rokodelskih izdelkov;
- Prodajna razstava KUD Artoteka: V vsak dom svojo sliko;
- Fotografska razstava Fotokluba Črnomelj: Črno-belo;
- Pregledna razstava ob 40-letnici FS Zeleni Jurij;
- Razstava V obljubljeno deželo – Slovenke v ZDA;
- Razstava akademskega slikarja Sandija Červeka: Intermezzo;
- Razstava izdelkov rokodelca Jožeta Agniča: Ko narava spregovori.

Na odprtju razstav so nastopile Devojčice Zelenega Jurija ter Miha Babič z recitacijami slovenskih pesnikov. Črnomaljska županja in direktor RIC Bela krajina pa sta podarila rožico in darilo vsem tistim, ki so soustvarili zgodbe letošnjih razstav. Zahvala gre Andreji Verderber – KUD Artoteka, Urški Jakobčič – FS Zeleni Jurij, Bernardi Kump – Belokranjsko izročilo, Bor Vrščaj – Fotoklub Črnomelj, Knjižnici Črnomelj, Aleksandru Červeku, Jožetu Agniču.

Zvečer pa je županja nagovorila vse prisotne tudi na tradicionalnem Kresovanju v Jurjevanski dragi, kjer so za program poskrbele belokranjske pevke Kresnice in plesna skupina Krokarji.

Čiščenje reke Dobličice

  • 20 Junij 2017 |

20.6.2017 - Preteklo soboto je Občina Črnomelj organizirala čistilno akcijo reke Dobličice, na odseku od novega mosta pri družbi Akrapovič, d.d. (črnomaljska obvoznica) do črnomaljskega gradu.

Občina Črnomelj je v sklopu spomladanske čistilne akcije v občini Črnomelj v letu 2017 pregledala brežine reke Dobličice v mestu Črnomelj, na omenjenem odseku. Ugotovljeno je bilo zelo slabo stanje struge in bregov reke Dobličice. Številna porušena drevesa čez strugo reke so zadrževala material, ki ga prinaša voda. Žal to ni bil samo naravni material ampak tudi veliko smeti in ostale nesnage, ki je ob vročem vremenu začela zaudarjati, kar je že bilo občutiti v teh dneh. Struga je bila na mestih delno, na mestih pa popolnoma zaprta in nemogoča za plovbo.

Zato se je Občina Črnomelj iz ekološkega vidika in iz naslova varnosti, zaščite in reševanja odločila urgentno rešiti najnujnejše lokacije na omenjenem odseku reke Dobličice. Pridobili smo vsa potrebna soglasja za poseg v naravo in izvedli akcijo čiščenja podrtih dreves.

Znova so se v akciji izkazali prostovoljci PGD Črnomelj ter Ribiške družine Črnomelj ob pomoči izkušenega gozdarja. Delo je pokazalo še večje razsežnosti potrebne akcije čiščenja, saj je voda skrivala mnogo več podrtih debel kot se je prvotno ocenilo.
Tako so fantje od ranega jutra do poznega popoldneva vlekli in vlekli iz vode veje in orjaška drevesa. S svojim požrtvovalnim delom so naredili izjemno akcijo.

V akciji so sodelovali: člani PGD Črnomelj, Marko Matotek, Tadej Gorenc, Jože Weiss, člana Ribiške družine Črnomelj, Boštjan Domitrovič in Sandi Butala, gozdar Andrej Volf ter koordinatorka projekta Kristina Zajc.

»Hvala vsem vključenim v čistilni akciji Dobličice.«

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič

 

Sprejem učencev dobitnikov priznanj na državnih tekmovanjih

  • 19 Junij 2017 |

Ponedeljek, 19. 6. 2017 – Danes je županja Mojca Čemas Stjepanovič v prostorih Občine Črnomelj sprejela najuspešnejše učence Osnovne šole Milke Šobar – Nataše, Glasbene šole Črnomelj, Osnovne šole Dragatuš in Osnovne šole Loka.

Učenci, mentorji in ravnatelji šol so županji predstavili dosežke učencev na letošnjih tekmovanjih. Županja jim je čestitala za vse odlične rezultate, ki so jih v letošnjem šolskem letu dosegli na državnem in mednarodnem nivoju.

Vsem še enkrat iskrene čestitke.

Sprejem nadarjenih devetošolcev

  • 16 Junij 2017 |

Petek, 16. 6. 2017 – Včeraj je županja Mojca Čemas Stjepanovič v prostorih Občine Črnomelj sprejela nadarjene devetošolce. Županja jim je zaželela vse dobro na nadaljnji poti in uspešen vpis v izbrano srednjo šolo.

Učenke in učenci OŠ Loka, OŠ Mirana Jarca in OŠ Dragatuš so županji zaupali, da jim bo včerajšnja valeta ostala v lepem spominu. Še posebej pa so bili veseli in ponosni na svoje uspehe skozi celotno devetletno šolanje, kar so poudarili tudi njihovi ravnatelji.

Vsem še enkrat iskrene čestitke.

Sprejem dijakov dobitnikov najvišjih priznanj na državnem nivoju

  • 13 Junij 2017 |

Torek, 13. 6. 2017 - Včeraj je županja Mojca Čemas Stjepanovič je v prostorih Občine Črnomelj sprejela dijake Srednje šole Črnomelj. Vse dijakinje in dijaki so dobitniki najvišjih priznanj na različnih državnih in meddržavnih tekmovanjih.

Učenci, mentorji in ravnateljica šole so tako županjo seznanili z odličnimi rezultati, ki so jih dosegli.

Iskrene čestitke.

Nagrajeni dijaki in dijakinje

 

Rekonstrukcija Kidričeve ulice se začenja

  • 12 Junij 2017 |

Ponedeljek, 12. 6. 2017 – Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič je podpisala pogodbo za rekonstrukcijo Kidričeve ulice, eno najbolj prometnih ulic v Črnomlju, saj imajo tu sedež Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Osnovna šola Loka Črnomelj in Srednja šola Črnomelj, poleg tega pa je tu tudi Športno rekreacijski center Loka. Sočasno s cesto bo na tej lokaciji potekala tudi obnova pločnikov ter vseh inštalacij: mešana kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, elektrika in optika. 

Pričetek del je predviden 26. junija, ko se pričnejo šolske počitnice, zaključek vseh del na gradbišču je predviden do 31. oktobra 2017.

Občina Črnomelj je na nabor projektov za sofinanciranje po 23. členu ZFO-1 prijavila za 97.789,00 EUR nepovratnih sredstev iz proračuna RS. Pogodbo o delnem financiranju je podpisala z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Preostale stroške bo kril proračun občine. Pogodbena vrednost del z DDV znaša 611.749,97 EUR z DDV.

V času rekonstrukcije Kidričeve ulice bo otežen dostop, ne bo se mogoče povsem izogniti hrupu in prahu, ki bosta posledica prenove. Vse stanovalce, podjetnike in obiskovalce ustanov vljudno prosimo za potrpljenje.

pdfSporočilo za javnost

Energetska obnova stavb – Skoraj polovični prihranek energije in zmanjšan negativni vpliv na okolje v Občini Črnomelj

  • 07 Junij 2017 |

Sreda, 7. 6. 2017 – Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič je podpisala pogodbi za celovito energetsko obnovo sedmih javnih stavb v Občini Črnomelj. Gradbeni in tehnološki posegi se bodo izvedli na Bivšem dijaškem domu Črnomelj skupaj s knjižnico, Osnovni šoli Dragatuš, Podružnični šoli Adlešiči, Zdravstveni postaji Vinica in Črnomaljskem gradu. Na Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj in Osnovni šoli Milke Šobar Nataše Črnomelj pa bodo potekali tehnološki posegi, ki zajemajo priklop na novo - daljinsko ogrevanje iz stavbe Bivšega Dijaškega doma Črnomelj.

Višina celotne investicije znaša 1.476.994,31 EUR brez DDV-ja. Občina Črnomelj bo kot javni partner k operaciji prispevala delež v višini 146.222,44 EUR.

Analiza prihrankov, ki bodo doseženi z realizacijo projekta, je pokazala, da se bo z izvedbo naložbe energetska učinkovitost sedmih objektov bistveno izboljšala. Glede na sedanjo rabo energije bo v teh objektih realiziran prihranek v višini malo manj kot 611 MWh, kar glede na sedanjo porabo predstavlja skoraj polovični prihranek, torej se bo raba energije v objektih skoraj prepolovila, poleg tega pa bo po izvedeni naložbi večino potreb po energiji zagotovljenih iz obnovljivih virov energije. Na osnovi prihranka energije se bo z investicijo zmanjšal tudi negativni vpliv na okolje, saj se predvideva, da se bo izpust emisij CO2 zmanjšal skoraj za 294 t/leto.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

pdfSporočilo za javnost

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.