Vita Ivičič - Narava ji ostaja največja inspiracija

  • 06 Julij 2017 |

Četrtek, 6. 7. 2017 - Danes je črnomaljska županja, Mojca Čemas Stjepanovič, sprejela mlado modno oblikovalko iz Črnomlja, Vito Ivičič, ki je v Milanu na področju modnega oblikovanja prejela nagrado za svojo izvirnost. Med 600 prijavljenimi oblikovalci je ocenjevalce prepričala, da je ravno njena kolekcija tekstila najbolj inovativna.

Vita je nad tekstilom in modo navdušena že od malih nog. Takoj po srednji šoli se je odločila za študij v Londonu, kjer se je usposobila za oblikovanje tekstilij; pletenje, tkanje in tisk. V času študija je imela veliko razstav, tako doma kot v tujini, njen največji dosežek pa je zagotovo nagrada za najboljšo inovativno kolekcijo tekstila, ki jo je prejela v Milanu.

Ker ji veliko pomeni narava in se zaveda, da je tekstilna industrija ena večjih onesnaževalcev okolja, se je osredotočila na trajnostno oblikovanje in pri svojem delu uporablja zgolj naravne in reciklirane materiale. Narava pa ji daje inspiracijo tudi pri vzorcih in barvne kombinacije. Znana je po ročnem in unikatnem delu, uporabi naravnih materialov, kot so, na primer, sveže in suhe rože potisnjene na laneno platno ali japonsko svilo. Cvetoče travnike preslika kar na obleko.

V Sloveniji se počuti dobro.
»Grem skupaj s tokom,« pravi Vita.
»Ja, res, saj želi ostati in razvijati svoje ideje v Beli krajini, v Črnomlju in se že povezuje z ljudmi, s katerimi bo uspela razvijati svoje cilje,« pravi županja.

Še enkrat iskrene čestitke.

Podpis pogodb za prenovo infrastrukture v poslovni coni Majer

  • 06 Julij 2017 |

Četrtek, 6. 7. 2017 - Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič je podpisala pogodbi za gradnjo in nadzor za izvedbo investicije v sklopu projekta Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer.

Občina Črnomelj je objavila razpis za izvedbo projekta »Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer«. Za izvedbo del je bilo na osnovi razpisa izbrano podjetje TGH, Trgovsko gradbena hiša, d.o.o. Črnomelj. Vrednost pogodbenih del znaša 394.863,00 EUR z DDV.

Investicijsko - gradbeno nadzorstvo in koordinatorstvo varstva in zdravja pri delu bo izvajalo podjetje AMBIENS projektiranje in inženiring, Črnomelj, d.o.o. Pogodbena vrednost je v višini 9.412,30 EUR z DDV.

Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer obsega rekonstrukcijo cest vključno z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo v dolžini 569 m, preplastitev cest dolžine 575 m, preplastitev ceste in parkirišča na S strani objekta EKI v dolžini 59 m, izgradnjo parkirišča velikosti 200 m2, ter rekonstrukcijo fekalne kanalizacije in vodovoda.

Operacija se izvaja v okviru prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Po sklepu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne, 22. 11. 2016 je Občina Črnomelj upravičena do sredstev sofinanciranja izvedbe investicije. Sofinanciranje v višini 75 % namenskih sredstev za upravičene stroške naložbe zagotavlja Evropski sklada za regionalni razvoj in 25 % MGRT iz državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije skupno z neupravičenim delom stroškov (DDV) je zagotovljen v proračunu Občine Črnomelj.

pdfSporočilo za javnost

Podelitev spričeval poklicne mature 2017 v Srednji šoli Črnomelj

  • 06 Julij 2017 |

Četrtek, 6. 7. 2017 – Včeraj je bila na Srednji šoli Črnomelj podelitev spričeval poklicne mature 2017. Letošnji uspeh na poklicni maturi je bil 100 %, kar je dokaz dobrega dela dijakov in profesorjev Srednje šole Črnomelj.

Na podelitvi je bila prisotna tudi črnomaljska županja, Mojca Čemas Stjepanovič, ki je vsem čestitala za uspešen zaključek srednjega šolanja in zaželela dijakom uresničitev zastavljenih ciljev na njihovi nadaljnji poti.

V okviru poklicne mature je bila aktivno vključena tudi Občina Črnomelj. Pod mentorstvom profesorice Anice Želježnjak in so-mentorice iz občinske uprave, mag. Anite Jamšek, sta dijakinji Lea Krajec in Tjaša Miketič izdelali projektno nalogo v okviru Celostne prometne strategije Črnomelj. Dijakinji sta s svojimi pogledi poudarili potrebe po prometni ureditvi mesta Črnomelj. Ob tej priložnosti jim je županja podelila simbolično darilo.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.