Obvestilo udeležencem v prometu na območju Loke - Kidričeva ulica

  • 31 Avgust 2017 |

Na Kidričevi ulici bomo z deli nadaljevali tudi v mesecu septembru. Ker bo do takrat promet potekal čez gradbišče naprošamo vse voznike, da hitrost vožnje omejite na 10 km/h, bolj pozorni pa morate biti tudi pešci in kolesarji, ker prometna ureditev še ni povsem dokončna.

Za večjo varnost v prometu smo zaprosili tudi Policijo in Združenje šoferjev in avtomehanikov Bela krajina, ki sicer na začetku vsakega šolskega leta sodelujejo pri varni poti v šolo.

Zahvaljujemo se vam za vašo potrpežljivost in razumevanje.

Kljub hudi vročini končana 1. faza nove in varnejše ceste

  • 31 Avgust 2017 |

31.8.2017 – Zahteven infrastrukturni projekt Kidričeve ulice napreduje kot je bilo načrtovano.

Zaključuje se prva faza, saj je dokončana prva plast asfalta na Kidričevi cesti, od Viniške ceste do priključka za Srednjo šolo Črnomelj. V drugi fazi izgradnje, ki že poteka, se bo dogradil tudi pločnik in uredilo parkiranje pred vrtcem. Urejena je kompletna komunalna infrastruktura, in sicer zgrajena je cestna kanalizacija, obnovljeno pa mešana kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Na nekaterih delih je prestavljena tudi elektrika. V kratkem bo z zaključnim slojem asfalta in prometno signalizacijo dokončana prva faza. Prav tako bo vzpostavljeno novo optično omrežje od Vodnikove ulice naprej.

Izvajalcu je skupaj z delavci kljub hudi vročini uspelo realizirati prvo fazo investicije. Učenci, dijaki, otroci vrtca in zaposleni v zavodih se bodo tako v začetku novega šolskega leta zapeljali po novi in varnejši cesti.

Kidričeva 31.8.2017 legenda

Rok za prijavo škode zaradi posledic suše je podaljšan do 8.9.2017

  • 31 Avgust 2017 |

Na podlagi obvestila Uprave RS za zaščito in reševanje je rok za oddajo vlog za prijavo škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči - suša podaljšan do petka, 8.9.2017.

Obrazec vloge za prijavo škode oškodovanci dobijo v sprejemni pisarni občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali v spodnji priponki.

Vloge oškodovanci lahko pošljejo po pošti ali pa oddajo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj v času poslovnega časa:

Ponedeljek od 7.30 do 15.00
Torek od 7.30 do 15.00
Sreda od 7.30 do 17.00
Četrtek od 7.30 do 15.00
Petek od 7.30 do 13.00

Vloge morajo biti vložene ali prispeti na naslov občine do najkasneje 8.9.2017.

pdfObvestilo in navodila o zbiranju vlog zaradi suše
docObrazec 2
docDodaten list obrazca
pdfpriloga 5 - šifrant

Projekt »Izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni TRIS Kanižarica - 1. del« v zaključni fazi

  • 30 Avgust 2017 |

Četrtek, 31. avgust 2017 - Podjetniki iz poslovne cone TRIS Kanižarica in Občina Črnomelj bosta v zadnjih avgustovskih dneh pridobili novo ekonomsko poslovno infrastrukturo, katere gradnja se je pričela maja 2017. Sredstva za izgradnjo dela ceste F v dolžini 425 m, ceste B v dolžini 80 m, ceste D2 v dolžini 71 m ter pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike so zagotovljena s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republike Slovenije ter Občine Črnomelj. Na Upravni enoti Črnomelj je oddana tudi vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Na priloženih fotografijah si lahko ogledate napredek del v sami coni. Fotografije si sledijo po kronološkem redu.

MGRT logotip    Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Zaključek otroških delavnic Ciciban in robotek

  • 30 Avgust 2017 |

Sreda, 30. avgust 2017 - V nedeljo so se zaključile petdnevne otroške delavnice Ciciban in robotek v Črnomlju. Na zaključku je nad robotiko navdušene najmlajše obiskala tudi županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, jih nagovorila in si njihova dela z zanimanjem tudi ogledala.


Delavnico Ciciban in robotek v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske študije Novo mesto organizira Razvojni center Novo mesto d.o.o. v sklopu na novo ustanovljenega Centra razvoja, raziskav in inovacij (CRRI). Namenjene so otrokom nižjih razredov osnovne šole. Posamezna delavnica traja 5 dni in v tem času otroci dobro spoznajo osnove robotike in programiranja, sestavijo prve lego robotke, si ogledajo primere dobrih praks lokalnih podjetij in se družijo z vrstniki.

Delavnice otrokom omogočijo aktivno preživljanje šolskih počitnic in jim poskusijo približati robotiko na zabaven in njim atraktiven način. To se je v Črnomlju zagotovo uresničilo, saj so otroci kar sijali od navdušenja.

Javni poziv za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina

  • 28 Avgust 2017 |

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator – pisarniški prostori v enoti Podjetniškega inkubatorja Bela krajina PH Stratus Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj in v enoti Podjetniškega inkubatorja TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj.

S pozivom omogočamo najem pisarniških prostorov (1. in 2. etaža Poslovne hiše Stratus) v skupni površini 106,99 m2 ter pisarniških prostorov v TRIS Kanižarica v skupni površini 81 m2.

Kandidati lahko oddajo vlogo za sprejem v redno članstvo podjetniškega inkubatorja.

Rok za oddajo prijav za člane vključene v inkubator na ta javni poziv je 15. 9. 2017.
Odpiranje vlog bo potekalo v roku štirinajst delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina (v nadaljevanju Komisija). Komisija bo podala mnenje glede vključitve najpozneje sedem dni od odpiranja vlog.

Pozivamo tudi k vključitvi v coworking prostor Podjetniškega inkubatorja Bela krajina. Coworking ali sodelo je način dela, ki vključenim posameznikom in podjetjem omogoča, da si občasno ali stalno delijo »sodelovni« prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog. Kandidati lahko oddajo vlogo za člane vključene v coworking prostor, ki je priloga tega razpisa.

Za članstvo za vključitev v »coworking« prostor je rok neomejen. Kandidati se lahko vključujejo skladno z razpoložljivim prostorom.

Razpis in razpisna dokumentacija:
pdfJavni poziv za vstop v podjetniški inkubator Bele krajine
pdfPravilnik o postopku sprejema v članstvo
xlsFinančni načrt – sprejem v PI
docxVloga za vstop v podjetniški inkubator
docxVloga za vstop v »co-working«

Za več informacij se obrnite na RIC Bela krajina
kontaktna oseba:
Peter Ambrožič, RIC Bela krajina, Podjetniški inkubator Bela krajina
gsm:+386 40 122 872, fax: +386 7 30 56 531
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/peterambrozic 

W: www.belakrajina.si / www.kolpariver.eu / www.ric-belakrajina.si / www.jurjevanje.si / www.pokolpje.si / www.muzej-crnomelj.si /
FB: www.facebook.com/ticcrnomelj / www.facebook.com/kolpa.river.slovenia /
www.facebook.com/jurjevanje

Rok za prijavo škode zaradi posledic suše izteče z dnem 1.9.2017

  • 28 Avgust 2017 |

Za vložitev vloge mora imeti vlagatelj urejen tudi tako imenovan KGM-MID. Če KGM-MID ni urejen na datum 15.7.2017, vlagatelj ni upravičen do državne pomoči. Ob izpolnjevanju vloge morajo oškodovanci vnesti podatke iz subvencijske vloge za leto 2017.

Obrazec vloge za prijavo škode oškodovanci dobijo v sprejemni pisarni občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali v spodnji priponki.

Vloge oškodovanci lahko pošljejo po pošti ali pa oddajo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj v času poslovnega časa (pon., tor., čet. od 7:30 do 15:00, sreda od 7:30 do 17:00 in petek od 7:30 do 13:00) in sicer od četrtka 17.8. do vključno petka 1.9.2017.

pdfObvestilo in navodila o zbiranju vlog zaradi suše

pdfPriloga

docObrazec

docDodaten list obrazca

pdfPriloga 5 - šifrant

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.