Kljub hudi vročini končana 1. faza nove in varnejše ceste

  • 31 Avgust 2017 |

31.8.2017 – Zahteven infrastrukturni projekt Kidričeve ulice napreduje kot je bilo načrtovano.

Zaključuje se prva faza, saj je dokončana prva plast asfalta na Kidričevi cesti, od Viniške ceste do priključka za Srednjo šolo Črnomelj. V drugi fazi izgradnje, ki že poteka, se bo dogradil tudi pločnik in uredilo parkiranje pred vrtcem. Urejena je kompletna komunalna infrastruktura, in sicer zgrajena je cestna kanalizacija, obnovljeno pa mešana kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Na nekaterih delih je prestavljena tudi elektrika. V kratkem bo z zaključnim slojem asfalta in prometno signalizacijo dokončana prva faza. Prav tako bo vzpostavljeno novo optično omrežje od Vodnikove ulice naprej.

Izvajalcu je skupaj z delavci kljub hudi vročini uspelo realizirati prvo fazo investicije. Učenci, dijaki, otroci vrtca in zaposleni v zavodih se bodo tako v začetku novega šolskega leta zapeljali po novi in varnejši cesti.

Kidričeva 31.8.2017 legenda

Projekt »Izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni TRIS Kanižarica - 1. del« v zaključni fazi

  • 30 Avgust 2017 |

Četrtek, 31. avgust 2017 - Podjetniki iz poslovne cone TRIS Kanižarica in Občina Črnomelj bosta v zadnjih avgustovskih dneh pridobili novo ekonomsko poslovno infrastrukturo, katere gradnja se je pričela maja 2017. Sredstva za izgradnjo dela ceste F v dolžini 425 m, ceste B v dolžini 80 m, ceste D2 v dolžini 71 m ter pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike so zagotovljena s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republike Slovenije ter Občine Črnomelj. Na Upravni enoti Črnomelj je oddana tudi vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Na priloženih fotografijah si lahko ogledate napredek del v sami coni. Fotografije si sledijo po kronološkem redu.

MGRT logotip    Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Zaključek otroških delavnic Ciciban in robotek

  • 30 Avgust 2017 |

Sreda, 30. avgust 2017 - V nedeljo so se zaključile petdnevne otroške delavnice Ciciban in robotek v Črnomlju. Na zaključku je nad robotiko navdušene najmlajše obiskala tudi županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, jih nagovorila in si njihova dela z zanimanjem tudi ogledala.


Delavnico Ciciban in robotek v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske študije Novo mesto organizira Razvojni center Novo mesto d.o.o. v sklopu na novo ustanovljenega Centra razvoja, raziskav in inovacij (CRRI). Namenjene so otrokom nižjih razredov osnovne šole. Posamezna delavnica traja 5 dni in v tem času otroci dobro spoznajo osnove robotike in programiranja, sestavijo prve lego robotke, si ogledajo primere dobrih praks lokalnih podjetij in se družijo z vrstniki.

Delavnice otrokom omogočijo aktivno preživljanje šolskih počitnic in jim poskusijo približati robotiko na zabaven in njim atraktiven način. To se je v Črnomlju zagotovo uresničilo, saj so otroci kar sijali od navdušenja.

DKŽ DRAGATUŠ PRAZNOVALE JUBILEJNIH 20 LET

  • 25 Avgust 2017 |

Torek, 22. avgust 2017 – V nedeljo, 20. avgusta, se je županja Občine Črnomelj, Mojca Čemas Stjepanovič, z veseljem odzvala povabilu DKŽ Dragatuš na njihovo srečanje ob 20. obletnici delovanja. Zbrana društva je županja tudi nagovorila in gostujočemu društvu čestitala za uspehe v jubilejnem času delovanja.

Začetek povezovanja kmečkih žena v Dragatušu sovpada z ustanovitvijo društva kmečkih žena Črnomelj v začetku 90. let. Znotraj tega društva so ženske najprej delovale kot Aktiv kmečkih žena Dragatuš. Po nekaj letih pa so se posamezni aktivi preoblikovali v samostojna društva. DKŽ Dragatuš je bilo kot samostojno društvo vpisano leta 1997.

Društvo je v najboljših časih imelo že preko 100 članic. Pred dvema letoma se je trend upadanja članstva ustavil, tako da se zdaj članstvo zopet povečuje in jih je že skoraj 60. Predsednica društva Urška Filip pravi, da jih najbolj veseli, da imajo podmladek, njihove glavne dejavnosti pa so:

- skrb za GUP Obrh
- organizacija 3 pohodov po GUP (velikonočni ponedeljek, zadnjo nedeljo v avgustu ter na Štefanovo v decembru)
- prireditev ob materinskem dnevu
- sodelovanje pri prireditvi Pokosimo nerajske luge
- sodelovanje z RIC, ZIK, Občino Črnomelj, OŠ Dragatuš, …

Naslednji pohod po GUP Obrh bo to nedeljo ob 14:30 v Obrhu pri Dragatušu. Vabljeni, da se tudi sami prepričate o prijetni družbi društva. V Občini Črnomelj se v okviru zmožnosti trudimo, da se tovrstne organizacije razvijajo, saj so pomemben del tako medgeneracijskega povezovanja kot razvoja družbe na splošno.

Pester začetek zadnjega povsem poletnega meseca na območju občine Črnomelj

  • 10 Avgust 2017 |

Četrtek, 10. avgust 2017 - Dela gradenj in obnov v občini Črnomelj, kljub vročim avgustovskim dnem, s polno paro napredujejo. Želimo si kar najboljše razmere za svoje prebivalce, zato se z deli trudimo za boljše okolje in ugodnejše življenje ter tako težimo h konstantnemu razvoju.

V Poslovni coni TRIS Kanižarica, kjer je bila v načrtu izgradnja več cest, pripadajoča fekalna in cestna kanalizacija, javna razsvetljava ter pločniki, so dela že pri koncu. Delovne razmere bodo za poslovneže v TRISU po pridobitvah še bolj urejene in funkcionalne. Trenutno gradijo pločnike, izvedli pa so tudi elektrokabelsko kanalizacijo. Dela bodo končana v avgustu.

Tudi v Poslovni coni Majer vlada napredek k razvoju. Dela so se začela ta teden. Po sestanku s podjetniki 31. julija je bila izdana odločba za zaporo cest, gradnja pa se je pričela z rušitvenimi deli (rušenje dreves, grmičevja, rušenje asfalta). V sklopu prenove ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer je tako v načrtu rekonstrukcija cest vključno z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo, preplastitev več cest in enega parkirišča, izgradnjo novega parkirišča ter rekonstrukcijo fekalne kanalizacije in vodovoda.

Dela potekajo tudi v naselju Dragoši. Tamkajšnji prebivalci bodo namreč jeseni dobili vodovod. Prva polovica od načrtovanih 580 m je že narejena. Na Zadružni cesti pa bodo kmalu, po pridobitvi vse dokumentacije in dovoljenj, začeli s popravilom opornega zidu. Predviden začetek del je ta teden. Tudi v Vojni vasi so se že začela dela, in sicer obnova dotrajanega vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in dela vgraditve zaščitnih cevi za priključitev v optično omrežje. Zaradi nerešenih lastniških razmerij pa žal ne bo zgrajen pločnik od križišča do pešpoti proti pokopališču. Poteka tudi delna zapora ceste na Ulici Otona Župančiča, kjer bo do začetka šolskega leta zaključena obnova fekalne kanalizacije. Dela še vedno tečejo in napredujejo tudi na Kidričevi ulici.

Energetske sanacije v sklopu operacije Celotna energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj prav tako napredujejo. Dela so se ta teden začela še na Zdravstveni postaji Vinica. Stavbe, ki spadajo v načrt energetske sanacije, so tudi nekdanji Dijaški dom s traktom črnomaljske knjižnice, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, kjer so že zamenjana okna, podružnična OŠ Adlešiči, kjer je že obnovljena streha, kotlovnica pa je v zaključni fazi, Črnomaljski grad ter OŠ Mirana Jarca Črnomelj in Milke Šobar Nataše.

ČrnfestČrnfest

Poklon pogumnežem v prvem napadu na italijansko postojanko med 2. svetovno vojno

  • 09 Avgust 2017 |

Sreda, 9. avgust 2017 – Županja Občine Črnomelj, gospa Mojca Čemas Stjepanovič, se je danes pri spomeniku na Vranovičih udeležila obeležitve spomina na prvi partizanski napad na italijansko postojanko med 2. svetovno vojno.

Napad se je sicer zgodil v noči iz 11. na 12. avgust 1941. V spomin na dogodek ter pogumno potezo petih Belokranjcev KS Črnomelj 11. avgusta praznuje tudi svoj praznik. Skupaj s prisotnimi aktivnimi člani ZB NOB Črnomelj se je županja poklonila neustrašnim v bitki.

Več o zgodovinskem ozadju napada in kako je potekal, si preberite v nadvse zanimivem izseku, objavljenem v Kroniki: časopis za slovensko krajevno zgodovino iz leta 1953. Avtor prispevka je Janko Jarc.

Članek

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.