Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve

  • 31 Oktober 2018 |

Sreda, 31. oktober - Na Gričku v Črnomlju je ob spomeniku NOB, posvečenem 1250 padlim žrtvam fašističnega nasilja med drugo svetovno vojno v Beli krajini, potekala komemoracija ob dnevu spomina na mrtve.

Slavnostni govornik je bil župan občine Metlika Darko Zevnik, za kulturni program pa so poskrbeli MPZ Samospev Črnomelj, Godba na pihala Črnomelj in recitatorka Eva Starašinič. Program je povezoval Jaka Birkelbach.

Video z dogodka si lahko ogledate na povezavi: https://www.facebook.com/obcina.crnomelj/videos/2008174845871252/

Sela pri Otovcu z novo asfaltirano cesto

  • 27 Oktober 2018 |

Sobota, 27. oktober - Včeraj je v Selih pri Otovcu potekalo uradno odprtje asfaltiranega novega odseka javne poti. Z rezanjem traku so novo pridobitev simbolično predali namenu črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, predsednik Krajevne skupnosti Talčji vrh Tomaž Adlešič, predstavnika vaškega gradbenega odbora Franc Hiti in Dušan Milinković ter najstarejša krajanka Tinka Bolšec.

Za prijeten kulturni program so z glasbo in recitacijami poskrbeli mladi vaščani Ema, Katja, Maj in Maša, prisotne pa sta nagovorila županja in predsednik krajevne skupnosti, ki sta podrobneje prestavila, kako je potekal projekt do včerajšnjega odprtja.

Gre za dobrih 200 metrov ceste širine 3 metre, si sedaj omogoča boljši dostop do železniške postaje Otovec in naprej do severnega dela vasi. Občina Črnomelj je zagotovila asfaltiranje, ki je bilo izvedeno že v septembru in je stali 16.148 EUR. Poleg tega je Občina predhodno uredila lastništvo same ceste. Lastniki zemljišč so zemljišča za cesto odstopili, Občina Črnomelj pa je krila stroške prepisa in parcelacije v vrednosti okrog 1.200 EUR. Pripravo do asfaltiranja so zagotovili krajani in Krajevna skupnost Talčji Vrh.

Skupna ocena vrednosti vseh del skupaj je 30.000 EUR.

Videoprispevek iz odprtja si lahko ogledate na povezavi: https://www.facebook.com/obcina.crnomelj/videos/755044541497623/

Predstavitev publikacije »Hodil po zemlji sem naši«

  • 25 Oktober 2018 |

Četrtek, 25. oktober – Včeraj je v Pastoralnem centru potekala predstavitev publikacije »Hodil po zemlji sem naši«, ki preko devetnajstih poglavij osemnajstih avtorjev člankov predstavlja naravno in kulturno dediščino v občini Črnomelj.

Uvodoma je prisotne pozdravila županja Mojca Čemas Stjepanovič, nato pa sta pogled na novo izdano publikacijo podala še predsednik Slovenskega konzervatorskega društva Srečko Štajnbaher ter generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin. Predstavitev publikacije je vodila Marija Ana Kranjc iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, v sodelovanju z Matejem Simčičem iz Zavoda RS za varstvo narave, OE Novo mesto ter Janezom Weissom iz RIC Bela krajina.

Publikacija je bila izdana ob 790-letnici prve omembe Črnomlja kot naselja in vsebinsko zajema poglavja o naravnih danostih, zgodovinskih podobah, arhitekturnih in arheoloških posebnostih ter etnologiji tradicije na območju občine Črnomelj. Vsebina je delo osemnajstih avtorjev, in sicer iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Tina Britovšek, Tomaž Golob, Marija Ana Kranjc, Philip Mason, Tanja Mesojedec, Judita Podgornik Zaletelj, Dušan Strgar in Dušan Štepec, iz Zavoda RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Andrej Hudoklin, Barbara Kink, Nina Prešeren, Matej Simčič, Andreja Škedelj Petrič in Denis Žitnik, iz RIC Bela krajina Janez Weiss, iz Belokranjskega muzeja Metlika Anita Matkovič, iz Župnije Črnomelj Gregor Kunej ter samostojna avtorica Ana Starešinič. Publikacija je bogato opremljena tudi z fotografijami različnih avtorjev.

Prireditev je povezoval Jaka Birkelbach iz Območne izpostave JSKD Črnomelj, za kulturni program pa je poskrbel oddelek solo petja Glasbene šole Črnomelj.

Publikacija je na voljo v prostorih RIC Bela krajina – v Turistično informacijskem centru Črnomelj.

Uvodna novinarska konferenca projekta HITRO SLO-HR 445 Skupna čezmejna operativna enota

  • 23 Oktober 2018 |

Torek, 23 oktober - V dvorani Grada Duga Resa je potekala začetna novinarska konferenca projekta HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja, katerega izvajanje je bilo odobreno v 3. roku odprtega poziva programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška.

Projektni partnerji v projektu so: Grad Duga Resa (vodilni partner), Občina Črnomelj, Gasilska zveza Črnomelj in Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese. Pridruženi partnerji projekta so: Hrvatska vatrogasna zajednica, Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured Karlovac, Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Karlovac, Gasilska zveza Slovenije in Ministrstvo za obrambo - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Projekt so predstavile partnerske organizacije v projektu. V imenu vodilnega partnerja Grada Duga Resa je spregovoril gradonačelnik Tomislav Boljar, v imenu Občine Črnomelj županja Mojca Čemas Stjepanovič, za Vatrogasno zajednico Grada Duga Resa njen predsednik Josip Zlatunić in za Gasilsko zvezo Črnomelj predsednik Boris Kambič.

Sodelovanje med mestoma na čezmejnem območju sega že v leto 1976, ko je bila podpisana prva listina o pobratenju med takratnima Občino Duga Resa in Občino Črnomelj. Istega leta je bila podpisana tudi listina o pobratenju med Vatrogasnim savezom Općine Duga Resa in Občinsko gasilsko zvezo Črnomelj, vse z namenom celovitega razvoja in napredka skupnosti.

V okviru projekta bodo izdelani normativni dokumenti za čezmejno delovanje. Vzpostavila, usposobila in opremila se bo skupna enota zaščite in reševanja, ki jo bodo sestavljali pripadniki iz Hrvaške in Slovenije. Omenjena enota bo na čezmejnem območju omogočila zagotavljanje zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poleg navedenega se bodo izvedle še promocijske aktivnosti v obliki predavanj in promocijsko-izobraževalne delavnice za širšo javnost o varnosti in ravnanju v primeru naravnih in drugih nesreč ter odgovorno ravnanje do narave in okolja. Partnerji bodo prek skupnega razvoja projekta in izvajanja aktivnosti zagotoviti bistveno izboljšanje sistema Civilne zaščite v primeru katastrofalnih dogodkov, kot so poplave in potresi. Pomen in pomembnost projekta je za prebivalce čezmejnega območja nesporna, ker so lokalne sile Civilne zaščite prve, ki se odzovejo in intervenirajo.

Skupna vrednost projekta iznaša 808.163,58 EUR, od tega znašajo sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 686.939,03 EUR (85%). preostanek sredstev v višini 121.224,55 EUR (15%) pa zagotavljajo partnerji v projektu. Izvajanje projekta traja 24 mesecev, do septembra 2020.

 

Brez naslova

Županja sprejela uspešne karateiste Karate kluba Krka

  • 23 Oktober 2018 |

Torek, 23. oktober - Županja je včeraj sprejela uspešne karateiste Karate kluba Krka, ki deluje v občini Črnomelj. Člani in trener so se udeležili Svetovnega prvenstva v karateju Global Karate – Martial arts association HACHI-O-KAI v Subotici v Srbiji in si priborili naslove svetovnih prvakov vsak v svoji kategoriji. Županja jim je ob teh izjemnih dosežkih čestitala in jim podarila malenkost v zahvalo, da so s svojimi dosežki ponesli ime občine Črnomelj tudi v tujino.

Ester Horn je osvojila zlato medaljo v kategoriji deklic 9 let v disciplini kate posamezno. Swen Horn je osvojil zlato medaljo v kategoriji dečkov 11 let v disciplini kate posamezno. Naslov svetovnega prvaka med mladinci v katah posamezno je s tremi uspešnimi nastopi uspel osvojiti Michel Horn. V kategoriji veteranov 35+ let pa je do naslova svetovnega prvaka prišel tudi trener kluba Franjo Horn.

Dosežki karateistov so plod trdega dela in truda. Njihova želja in pripravljenost sta navdih in motivacija ostalim, zato jim je županja zaželela še obilo motivacije in tovrstnih uspehov v bodoče, tako na športnem kot na ostalih življenjskih področjih.

JP KOMUNALA ČRNOMELJ: Pobiranje in odvoz odpadkov, ki ostanejo za migranti

  • 22 Oktober 2018 |

Z nezakonitimi prehodi državne meje se ukvarja naša policija. Svoje delo dobro opravljajo in si zaslužijo, če ne drugega, vsaj pohvalo in zahvalo s strani občanov. Ne glede njihovo dobro opravljeno delo, pa v okolju ostane veliko odpadkov. Do sedaj so se tudi z odpadki po svojih močeh ukvarjali kar policisti sami, vendar so količine prevelike za takšen način dela.

Zato smo se s policijo dogovorili o skupni akciji zbiranja in odvoza odpadkov na deponijo, ki jo bomo izvajali naslednji teden. Najprej se bomo lotili najbolj kritičnih točk, to je okolica Sečjega sela ter Preloke. Po vsej verjetnosti bomo z akcijami nadaljevali tudi v prihodnje. Kako na optimalen način organizirati pobiranje bo pokazalo samo delo v prvem tednu. Odvisno pa je tudi od naročnika oziroma plačnika akcije, ki ga v tem trenutku še nimamo. O trenutnih aktivnostih bomo sproti obveščali.

SPOROČILO ZA JAVNOST - Odgovor URSZR glede povračila škode po neurju s točo

  • 22 Oktober 2018 |

SPOROČILO ZA JAVNOST

Odgovor URSZR glede povračila škode po neurju s točo

Občina Črnomelj je Upravo RS za zaščito in reševanje že nekajkrat pozvala k odgovoru glede posredovanih vlog za prijavo škode na objektih oškodovanih prebivalcev občine Črnomelj po neurju s točo dne 8. 6. 2018. Prebivalci so vloge oddali na Občini Črnomelj med 14. 6. in 26. 6. 2018. Nazadnje je županja Mojca Čemas Stjepanovič direktorja URSZR Darka Buta ponovno zaprosila za odgovor v času njegovega obiska v Črnomlju dne 18. 10. 2018. Odgovor glede stanja reševanja vlog smo sedaj prejeli, in sicer se glasi:

»Sporočamo vam, da bo gradivo Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo 8. junija 2018, v začetku prihodnjega tedna poslano v vladno proceduro. Po potrditvi gradiva na Vladi Republike Slovenije, bo pristojno ministrstvo, v tem primeru Ministrstvo za okolje in prostor, pripravilo sanacijski program za odpravo posledic, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa mu bo zapisniško prenesla zapisnike in drugo dokumentacijo o oceni neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo.«

SPOROČILO ZA JAVNOST - Odgovor MGRT glede povračila škode v gospodarstvu po neurju s točo

  • 19 Oktober 2018 |

SPOROČILO ZA JAVNOST

Odgovor MGRT glede povračila škode v gospodarstvu po neurju s točo

Na občino Črnomelj se obrača vse več podjetnikov, ki so bili oškodovani v neurju s točo dne 8.6.2018. Podjetniki oz. oškodovanci so namreč na Ministrstvo za Gospodarski razvoj in tehnologijo posredovati oceno škode z zahtevano dokumentacijo. Od takrat niso prejeli nobenih povratnih informacij glede reševanja njihovih vlog. Zato smo še iz Občine Črnomelj na MGRT poslali vprašanje v kateri fazi je reševanje vlog in kdaj se lahko pričakuje odločitev o posamezni vlogi ter nadaljnji ukrepi.

Od Ministrstva za gospodarski razvoj smo prejeli naslednji odgovor:

»Da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo lahko prične z nadaljnjimi aktivnostmi, se mora Vlada RS najprej seznaniti z oceno škode po neurju s točo z dne 8.6.2018. Oceno škode na Vlado predloži Uprava RS za zaščitno in reševanje, upamo, da se bo to zgodilo čimprej.

Na osnovi tega bo MGRT pripravil Program odprave posledic škode v gospodarstvu (Program), seveda v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva za povrnitev škode.

Vsi oškodovanci, ki so zajeti v oceno škode v gospodarstvu (torej tisti, ki so posredovali obrazce za oceno škode v gospodarstvu in bodo zajeti v Programu, teh je bilo iz občine Črnomelj 13) bodo na podlagi tega pravočasno pozvani k predložitvi dokumentacije.«

Minister za obrambo Erjavec v Črnomlju

  • 19 Oktober 2018 |

Petek, 19. oktober – Minister za obrambo Karl Erjavec se je včeraj mudil v Črnomlju. Najprej se je sestal na delovnem obisku pri županji Mojci Čemas Stjepanovič, nato pa je sledil sprejem pri gasilcih Gasilske zveze Črnomelj v črnomaljskem gasilskem domu.

Gasilci so namreč iz prve roke želeli seznaniti ministra o odprtih zadevah, predvsem gre tu za ureditev statusa gasilca in ostalih prostovoljcev, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja, prenosu lastništva zemljišč na Vražjem kamnu za potrebe zaščite in reševanja na Občino Črnomelj ter o prenosu lastništva dela objekta gasilskega doma Črnomelj na PGD Črnomelj. Beseda je tekla še o nujnosti spremembe Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter tudi o problematiki, s katero se srečujejo Občina in gasilske enote zaradi migrantskih tokov in posredovanj na reki Kolpi ter o pokrivanju interventnih stroškov GZ Črnomelj.

Na sestanku je bil, poleg vodstva GZ Črnomelj ter predstavnikov gasilskih društev, ministra in županje, prisoten še direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But. Slednjega je županja povprašala, kako je z reševanjem vlog škode po neurju s točo, ki jih je Občina posredovala URSZR in še ni prejela odgovora. Poudarila je, da prebivalci, ki so bili oškodovani in so oddali vloge, pričakujejo odgovor čimprej, saj je marsikomu ujma poslabšala socialno stanje. Direktor je obljubil, da bomo pisni odgovor prejeli v kratkem. Predstavil je tudi novosti in predloge novosti v zakonodaji, vezane na gasilstvo.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.