Modernizirana regionalna turistična cesta Vinica – Stari trg ob Kolpi tudi uradno odprta

  • 14 November 2018 |

Sreda, 14. november – V Špeharjih je potekalo uradno odprtje modernizirane regionalne turistične ceste Vinica - Stari trg ob Kolpi. Zbrane sta nagovorila županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič in direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko. Slednja sta s prerezom traku skupaj s predsednico KS Stari trg ob Kolpi Renato Butala ter predsednikom KS Sinji Vrh Borisom Fortunom simbolično odprla cesto, katere izgradnja je bil dolgotrajen projekt. Za prijeten kulturni program so poskrbeli učenci iz OŠ Stari trg ob Kolpi.

Z današnjim dogodkom je Direkcija RS za infrastrukturo tudi simbolično zaključila dolgoletni projekt. Asfaltiran je celotni odsek regionalne turistične ceste R3-919 Vinica-Stari trg ob Kolpi, katerega skupna dolžina je nekaj več kot 20 kilometrov. Cesta predstavlja povezavo med Vinico in Starim trgom ob Kolpi, ki omogoča boljšo povezavo lokalnega prebivalstva v krajih ob njej in ob Kolpi z večjimi kraji ima pa tudi pomemben turističen pomen.

V obdobju 2015-2016 je bila izvedena predzadnja etapa modernizacije regionalne turistične ceste Vinica – Stari trg ob Kolpi, in sicer od samega naselja Špeharji v dolžini okoli 2,5 km.

V letošnjem letu je bila izvedena še zadnja etapa, in sicer od km 15.700 do km 17.300 v skupni dolžini 1,6 km, s čimer se je tudi zaključila modernizacija celotnega odseka. V sklopu del v zadnji fazi je bilo urejeno tudi odvodnjavanje in postavljeno 460 metrov lesene varovalne ograje. Vrednost del zadnje etape je bila 822.000 EUR.

Modernizacija celotnega odseka turistične ceste R3-919 Vinica-Stari trg ob Kolpi je bila financirana s strani Direkcije RS za infrastrukturo, ki je tudi v celoti vodila projekt.

Video z dogodka si lahko ogledate na povezavi https://www.facebook.com/obcina.crnomelj/videos/255450258432766/

Grafični prikaz šolskih poti do Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj

  • 13 November 2018 |

Torek, 13. november - Županja je pretekli teden sprejela študentko Tjašo Miketič, ki je skupaj s sodelavci na občini in OŠ Mirana Jarca Črnomelj pripravila nazorno predstavitev načrta šolskih poti. Županja se je Tjaši zahvalila za njeno pomoč in ji zaželela veliko uspehov ter uspešno premagovanje ovir, tako na študijski kakor na življenjski poti.

Leta 2017 sta Tjaša Miketič in Leja Krajec uspešno zaključili SŠ Črnomelj z zaključno nalogo z naslovom »Celostna prometna strategija občine Črnomelj s poudarkom na varnih šolskih poteh«. Izdelali sta zemljevid oz. aplikacijo, kjer sta nazorno označili šolske poti dijakov Srednje šole Črnomelj.

Konec leta 2017 sta se Občina Črnomelj in Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj dogovorili za še bolj nazorno predstavitev načrta šolskih poti in se zato povezali s Tjašo Miketič. S skupnimi močmi so izdelali zemljevid oz. aplikacijo, kjer so predstavljeni varni in manj varni odseki poti, posebej so izpostavljeni prehodi za pešce, križišča, pločniki ter avtobusna postajališča, na katerih morajo biti učenci še posebej pozorni na promet.

Na spodnji povezavi lahko starši in učenci preverijo, kje na šolskih poteh se nahajajo točke, kjer morajo biti še posebej pozorni:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1subh0AjoYWWXIBCUHi5XLUIfRLvE0Qj4&ll=45.57052430888524%2C15.193477807367799&z=18

Obnovljeni vrtovi pod MMZ Črnomelj

  • 12 November 2018 |

Ponedeljek, 12. november – Pod Mestno muzejsko zbirko Črnomelj je potekalo odprtje obnovljenih vrtov. Prisotnim je projekt predstavila županja Mojca Čemas Stjepanovič, akademski kipar Jožef Vrščaj pa je predstavil umetniško skulpturo imenovano »Živko«. Kulturni program, ki ga je povezoval Jaka Birkelbach, je z recitacijo popestrila Mimica Plesec iz VDC Črnomelj. Novo pridobitev mesta Črnomelj so poleg županje uradno predali namenu še Janez Weiss kot predstavnik MMZ Črnomelj ter Golobič Terezija in Marija Kolbezen kot prebivalki mestnega jedra.

Leta 2016 je v sklopu urejanja obvodne poti oz. priprave PZI dokumentacije za ureditev obvodne poti podjetje Atelje Ostan Pavlin d.o.o. pripravilo rešitve tudi za ureditev zemljišča pod Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, za območje vrtičkov. Ideja projekta ureditve je bila, da se na muzejskih vrtovih, kot dopolnitev muzejski zbirki, vzgaja stare kulture, ki so značilne za posamezna pretekla obdobja.

Pri pripravi projektne dokumentacije je bilo potrebno sodelovati z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, z OE Novo mesto, ki je pri obnovi opornih zidov pogojeval gradnjo opornih zidov v videzu suhozida. Ker se vrtovi nahajajo tudi na območju arheološkega najdišča mestno jedro, je bilo ob gradnji oz. izvedbi zemeljskih del potrebno zagotavljati še arheološki nadzor. Iz tega razloga se je Občina Črnomelj prijavila na razpis za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine Ministrstva za kulturo in prejela 100% sofinanciranje, kar pomeni 4.396,00 EUR. Ob izvedbi gradnje se je ugotovilo, da gre za nasutje in zato arheoloških plasti tukaj ni bilo, izvajal se je zgolj arheološki nadzor ob gradnji oz. poseganjih v tla. Za arheološki del izvedbe del je poskrbelo podjetje Arhos d.o.o. iz Brežic.

Za obnovo zidov je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljene za nezahtevni objekt. Gradnjo je v letošnjem letu izvajalo podjetje GMV gradnja d.o.o. iz Črnomlja. Vrednost obnove je okrog 27.500,00 EUR, financirana pa je bila v celoti iz občinskega proračuna. Pri gradnji je bil delno uporabljen obstoječi kamen, delno pa je grajeno z novim. Oporni zidovi so skladno in kakovostno izvedeni, zato so tudi lep element odprtega obvodnega prostora.

Občina Črnomelj preverja variante za oživitev vrtov s primerno vsebino, in sicer z možnostjo projekta iz programa za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016 – sofinancirano iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Vzporedno urejamo tudi obvodno pot. Vizija je, da mesto Črnomelj dobi kakovostne peš površine, kjer se lahko zadržujejo sprehajalci. Te so ravno v mestnem središču ob dveh rekah, Lahinji in Dobličici. V Črnomlju je veliko sprehajalcev na obvoznici, zato jim z urejanjem obvodne poti in obvodnega prostora mestnega jedra želimo omogočiti, da svoj prosti čas preživijo v lepem in mirnem prostoru.

Obvodno pot želimo opremiti tudi z vidika umetnosti, zato smo izrabili prazen betonski podstavek ob zavoju poti na Majer in nanj postavili umetniško skulpturo domačega akademskega kiparja Jožefa Vrščaja, ki jo je avtor poimenoval »Živko«.

Video z dogodka si lahko ogledate na povezavi: https://www.facebook.com/obcina.crnomelj/videos/262168497983829/?notif_id=1542032557917823&notif_t=page_post_reaction

Poklon Komandantu Stanetu

  • 08 November 2018 |

Četrtek, 8. november - Pri spomeniku Franca Rozmana Staneta, komandanta Glavnega štaba NOV in POS ter narodnega heroja in njegovih soborcev, na Lokvah je včeraj potekala spominska svečanost ob obletnici tragične nesreče Komandanta Staneta. Prisotne je pozdravila županja Mojca Čemas Stjepanovič, slavnostni govornik pa je bil Aljaž Verhovnik, generalni sekretar Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Prireditev, ki je nastava v organizaciji JSKD OI Črnomelj ter Združenja borcev za vsrednote NOB Črnomelj, so s kulturnim programom popestrili Mešani pevski zbor Samospev Črnomelj, učenci OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Loka Črnomelj in OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Gašper Brunskole s harmoniko ter komorna zasedba Orkestra Slovenske vojske. Program je povezoval Jaka Birkelbach.

Pri spomeniku je bila prisotna častna straža Slovenske vojske, pred slovesnostjo pa so predstavniki združenj, organizacij, strank in inštitucij k spominskemu obeležju položili sveče in cvetje.

 

Odgovor na navedbe spletnega portala 24ur.si

  • 06 November 2018 |

V prispevku na spletnem portalu 24ur.si navajajo, da je županja v soočenju na SVET na Kanalu A napačno trdila, da ni bilo državnega denarja za gradnjo vrtcev. Zadnji razpis je res bil leta 2011, pred sedmimi in ne osmimi leti, kar je bila res napaka v izjavi županje.

To ne spremeni dejstva, da v zadnjih sedmih letih ni bilo možno pridobiti državnih sredstev za vrtce in šole, kar je dolgo obdobje, predvsem pri prilagajanju potreb za prosta mesta za vpis otrok v vrtce.

Županja je konec leta 2010 nastopila županovanje in občino prevzela v izredno slabem finančnem stanju, možnosti za dodatno financiranje takrat ni bilo. Hkrati pa je v tem času že bil v gradnji novi del vrtca na Čardaku.

Županjina trditev v nikakršnem pogledu ni imela namen zavajati ljudi. Želela je povedati, da so bile občine v vsem tem času pri zagotavljanju prostih mest za vpis otrok v vrtce in pri vzdrževanju šol, prepuščene sami sebi.

11. Javni poziv za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina (Rok: 26. november 2018)

  • 05 November 2018 |

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja 11. javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah:

• Stratus, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj
• TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj
• Stara lekarna, Kolodvorska 23A, Črnomelj

Predmet poziva je sprejem pravnih oseb v redno članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina. Vlogo lahko odda tudi fizična oseba, ki namerava ustanoviti podjetje, pri čemer priloži izjavo z rokom, do kdaj bo podjetje ustanovila.

S pozivom omogočamo najem:

- 2 pisarniških prostorov v enoti Stratus
- 2 pisarniških ter 2 proizvodnih prostorov v enoti TRIS Kanižarica
- 2 pisarniških prostorov v enoti Stara lekarna

Rok za oddajo prijav za redno članstvo v podjetniškem inkubatorju na ta javni poziv je 26. 11. 2018. Odpiranje vlog bo potekalo v roku deset delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija, ki bo podala svoje mnenje. Kandidat bo o rezultatih obveščen najpozneje 7 dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije:

Kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru) ter za informacije o javnem pozivu, vključno z dokumentacijo javnega poziva je Kristian Asani (051 806 925; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

pdf11.Javni poziv Podjetniški inkubator Bela krajina november 2018

pdfPRAVILNIK_o_postopku_sprejema_v_podjetniški_inkubator

docxVLOGA_ZA_VSTOP_V_PODJETNIŠKI_INKUBATOR

xlsxFinančni_načrt 

 

Zbiranje vlog za najem stojnice na prireditvi Zabavaj se v mestu - Miklavževa tržnica

  • 05 November 2018 |

Občina Črnomelj obvešča, da bo v okviru projekta Management mestnih središč – MMS dne 1.12.2018, v mestnem jedru Črnomlja organizirala prireditev »ZABAVAJ SE V MESTU«, v sklopu katere bo izvedena tudi Miklavževa tržnica. K sodelovanju vabimo trgovce, gostince, vinarje, ustvarjalce oblačil, nakita, pletenih in kvačkanih izdelkov, izdelkov za dom, pridelovalce pekovskih, žitnih, medenih, čokoladnih, mlečnih in podobnih izdelkov, cvetličarje, izdelovalce izdelkov domače obrti in podobnih vsebin primernih dogodku. Za izvajanje prodaje na stojnicah morate biti registrirani za opravljanje dejavnosti oziroma izpolnjevati zakonske pogoje.

Miklavževa tržnica bo potekala v soboto, 1.12.2018, v času med 16. in 19. uro.

Na voljo bo 10 stojnic, s čimer je tudi omejeno število sodelujočih na tržnici. Najem stojnic bo brezplačen. Prednost pri najemu imajo ponudniki iz mestnega jedra ter javni zavodi, društva in združenja, do zapolnitve mest tudi drugi ponudniki iz občine Črnomelj, prioritetno po navedenem vrstnem redu, oz. času oddaje popolne vloge.

Prijava mora vsebovati:
- izpolnjen obrazec »Vloga za najem stojnice na prireditvi Zabavaj se v mestu« in
- izpolnjeno »Izjavo prodajalca o spoštovanju predpisov za izvajanje prodaje« za vse, ki bodo na stojnici izvajali prodajo.

Obrazca sta na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Črnomelj.

Prijavo je potrebno poslati po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali vložiti osebno v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, najpozneje do srede, 21.11.2018.

O izbiri ponudnikov bo odločil organizator prireditve, ponudniki pa bodo o sodelovanju pravočasno obveščeni.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Božidarju Brajkoviču, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Mariji Prašin Kolbezen, tel. 30-61-100, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Dan gasilcev GZ Črnomelj

  • 02 November 2018 |

Petek, 2. november - V športni dvorani Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj je v torek, 30. oktobra, potekala prireditev ob dnevu gasilcev Gasilske zveze Črnomelj.

Letošnja prireditev je minila v znamenju junijskega neurja s točo, saj so bile vsem številnim zaslužnim podeljene zahvalne listine in posebna priznanja za pomoč. Iskreno zahvalo je vsem prisotnim iz območja širom Slovenije izrekla slavnostna govornica županja Mojca Čemas Stjepanovič, poskrbljeno pa je bilo tudi za pester kulturni program.

Videoutrinke iz prireditve si lahko ogledate na povezavi: https://www.facebook.com/obcina.crnomelj/videos/313323519255301/?notif_id=1541088352905865&notif_t=page_post_reaction

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.