Osrednja občinska prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti

 • 24 December 2018 |

V soboto, 22.12.2018, je v športni dvorani OŠ Mirana Jarca Črnomelj potekala osrednja občinska prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Prireditev je bila v sklopu božičnega koncerta Godba Črnomelj. Zbrane je nagovoril župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, ki je v svojem govoru izpostavil enakost in spoštovanje ter vsem zaželel mirne in prijetne praznike ter vse dobro v prihajajočem letu. Program je povezoval Jaka Birkelbach, na koncertu pa sta nastopila še Mladinska pevska zbora OŠ Mirana Jarca Črnomelj in OŠ Loka.

Foto: Tomislav Urh

Občina Črnomelj z novim županom

 • 20 December 2018 |


Četrtek, 20. december – V sejni sobi Občine Črnomelj je potekala konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj. Potrjeni so bili mandati vseh 24 članov občinskega sveta, kot novoizvoljeni župan pa je slovesno zaprisegel Andrej Kavšek.

Na seji, ki jo je vodil najstarejši član Občinskega sveta Občine Črnomelj Štefan Misja, so se prisotni v uvodu seznanili s poročili Občinske volilne komisije o izidu volitev, pri katerih zapletov ni bilo.

Občinski svet je na seji potrdil mandate članov Občinskega sveta in mandat župana. Ta je prisegel da bo svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in Občine Črnomelj, da bo pri izvrševanju svoje funkcije ravnal vestno in odgovorno ter v korist in za blaginjo občanov in občank občine Črnomelj.

Kot člani občinskega sveta Občine Črnomelj so bili potrjeni:

 1. ČENGIJA Dubravko - Lista za razvoj
  2. BIRKELBACH Jaka - Socialni demokrati
  3. KUMP Bernarda - Slovenska demokratska stranka – SDS
  4. KMETIČ ŠKOF Tatjana - Lista za razvoj
  5. BARIČ Matjaž - Lista za razvoj
  6. FABJAN Vesna - Lista Marjana Šarca
  7. KAVČIČ Samo - Socialni demokrati
  8. KOCJAN Maja - Slovenska demokratska stranka – SDS
  9. MISJA Štefan - DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
  10. IVANUŠIČ Franc - Slovenska demokratska stranka – SDS
  11. BOSANAC Zalka - Lista za razvoj
  12. PERKO Leopold - Socialni demokrati
  13. HUDELJA Nataša - Nova Slovenija - Krščanski demokrati
  14. RADOJČIČ Mira - Socialni demokrati
  15. MRAVINEC Marko - Slovenska demokratska stranka – SDS
  16. BANOVEC Matej - Slovenska demokratska stranka – SDS
  17. BRULA Anton - Slovenska demokratska stranka – SDS
  18. ŠPEC Zoran - Lista za razvoj
  19. PERUŠIČ Janez - Socialni demokrati
  20. BUTALA Renata- Lista Marjana Šarca
  21. ČEMAS STJEPANOVIČ Mojca - DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
  22. FABJAN Andrej- SLS Slovenska ljudska stranka
  23. LAMUT Tadeja - Lista za razvoj
  24. KOSEC Henček -(Predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu)

VIDEO

Razpis za pridobivanje predlogov za priznanja občine Črnomelj - Rok za oddajo predlogov: 28.12.2018

 • 19 December 2018 |

Ponovno vas želimo spomniti na oddajo predlogov za priznanja občine Črnomelj. Rok za oddajo je 28. 12. 2018. 

Objavljeni  so razpisi za pridobivanje predlogov za priznanja občine Črnomelj za leto 2018, in sicer:

- Razpis za pridobivanje predlogov za Župančičeva priznanja (plaketa, diploma),
- Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev priznanj občine Črnomelj (plaketa, diploma),
- Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev priznanja športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta,
- Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja.

Razpise in obrazce najdete TUKAJ

JP Komunala Črnomelj obvešča - nove posode za zbiranje odpadkov 2

 • 12 December 2018 |

Prejšnji teden smo na pokopališču v Vojni vasi namestili štiri nove posode za odlaganje odpadkov. Po nekaj dnevih ugotavljamo, da je v posodi za odlaganje preostanka komunalnih odpadkov, ki je nameščena pri novi mrliški vežici, odloženo veliko odpadnih sveč.
Po svoje je to tudi razumljivo, saj uporabnik, ki pride z odpadno svečo na izhod pokopališča, kjer po novem ni posode za odlaganje sveč, le-to verjeno ne bo nesel nazaj po poti navzgor.

Glede na naše navade je večja verjetnost, da bodo uporabniki odlagali odpadne sveče in ne odpadkov, ki spadajo med preostanek komunalnih odpadkov. Zato je od danes posoda, ki je nameščena pri novi mrliški vežici, namenjena odlaganju odpadnih sveč in je tako tudi označena z nalepko.

Med pogovorom ob pregledu novih posod nas je uporabnik opozoril (hvala Vito), da na pokopališču ni posebne posode za zbiranje elektronskih sveč. Glede na navodila prevzemnikov odpadnih sveč tudi odpadne elektronske sveče spadajo med navadne odpadne sveče. Prevzemniki po prevzemu odpadnih sveč potem v svojem procesu ločijo elektronske komponente ter baterije od plastičnih delov in poskrbijo za njihovo pravilno razgradnjo.

Uporabnike še enkrat naprošamo, da upoštevajo navodila za ustrezno odlaganje odpadkov, tako na pokopališču, kot tudi na splošno, ter tako po svojih močeh prispevajo k lepšemu videzu okolice ter varovanju okolja.

Obvestilo za nosilce nastanitvenih obratov: Novosti na področju pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse s 1.1.2019

 • 11 December 2018 |

Obveščamo vas, da s 1.1.2019 stopijo v veljavo določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma ((ZSRT-1) Url. RS, št. 13/2018), ki se nanašajo na pobiranje in odvajanje promocijske takse. Promocijska taksa je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije in se pobira v imenu in za račun nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije, ki jo izvaja javna agencija ustanovljena s strani Republike Slovenije – Slovenska turistična organizacija (STO).

S 1.1.2019 stopijo v veljavo tudi določbe 2. člena Odloka o turistični taksi v občini Črnomelj (Url. RS, št. 40/2018), s katerim se določa višina turistične takse v znesku 1,44 EUR.

Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse. Tako znaša znesek skupne obveznosti iz naslova turistične in promocijske takse na območju občine Črnomelj od 1.1.2019 dalje 1,80 EUR.

Osebe iz prejšnjega odstavka plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje.
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Tako pobrano turistično in promocijsko takso pa nakazujejo na poseben podračun občine, najpozneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Ker bo račun odprt pri UJP s 1.1.2019, vam bomo številko sporočili naknadno.

Po informacijah, ki smo jih prejeli s strani AJPES-a se bo poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v sistem eTurizem s 1.1.2019 poročala zgolj »sedanja« postavka »Vrednost polne turistične takse/dan (1,44 EUR), ki ne bo vključevala vrednosti promocijske takse. Turistična taksa se gostom med njihovim bivanjem v nastanitvenem obratu obračunava po dneh, v višini, kot je določena. To pomeni, da gostitelj gostu v primeru bivanja med 28.12.2018 in 3.1.2019 zaračuna turistično takso za 6 nočitev (štiri v višini 0,92 EUR in dve v višini 1,44 EUR), dodatno pa za 2 nočitvi zaračuna tudi promocijsko takso – 0,36 EUR/nočitev.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Božidarja Brajkoviča, ki je za zadeve s področja turistične takse kontaktna oseba s strani Občine Črnomelj, ali pa pokličete na 07-30-61-122. Z veseljem vam bomo posredovali potrebne informacije.

 

JP Komunala Črnomelj obvešča - nove posode za zbiranje odpadkov

 • 11 December 2018 |

"Tisti, ki ste prejšnji petek bili na pokopališču v Vojni vasi ste verjetno opazili, da se tam nekaj dela.

Kot naslednji korak pri celostni ureditvi pokopališča smo namreč nameščali podzemne posode za zbiranje nekaterih vrst odpadkov.

Pri »stari mrliški vežici« so tako celo vrsto kontejnerjev nadomestile tri posode za ločeno zbiranje odpadkov; in sicer za zbiranje odpadnih sveč, za bio razgradljive odpadke, ter za preostanek odpadkov. Ob vznožju servisne ceste pa je nameščena še ena posoda za zbiranje preostanka odpadkov.

Nove posode omogočajo zbiranje večjih količin, pa tudi praznjenje le-teh je bolj enostavno. Ali prispevajo tudi k lepšemu videzu pa boste presodili sami. V primeru pozitivnih odzivov bomo s postopno zamenjavo posod nadaljevali v naslednjem letu.
K lepšemu videzu lahko prispevate tudi uporabniki, tako da upoštevate navodila ločenega zbiranja."

Na javnih mestih v Občini Črnomelj kmalu tudi Wi-Fi

 • 10 December 2018 |

 

Občina Črnomelj je bila uspešna na razpisu WiFi4EU in s prijavo pridobila bon za 15.000 EUR. 7. novembra se je na razpis že v prvih desetih sekundah prijavilo 4000 občin iz celotne Evrope. Od več kot 13.000 prijaviteljev, smo bili eni izmed 2.800 prejemnikov bona. Sredstva so namenjena namestitvi opreme za brezžični internet na javnih mestih v občini. Naslednji korak je izbira izvajalca in podpis sporazuma o donaciji z Evropsko komisijo. 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.