Uradno odprtje energetsko saniranih objektov v mestu Črnomelj v sklopu operacije Celovita energetska obnova javnih stavb v Občini Črnomelj

  • 16 Februar 2018 |

V začetku septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.


Občina Črnomelj je do roka za oddajo prijav na zadevni javni razpis, uspešno prijavila operacijo »Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj«, saj je dne, 21.4.2017 prejela s strani Ministrstva za infrastrukturo sklep, na podlagi katerega so ji bila dodeljena nepovratna sredstva v višini 649.149,35 EUR. Pogodbena vrednost projekta zanaša 1.476.130,12 EUR brez DDV.

Občina Črnomelj je skupaj z zasebnim partnerjem Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki ga je izbrala na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije, uspešno energetsko sanirala 7 objektov v lasti Občine Črnomelj.

V mestu Črnomelj je bil celovito energetsko saniran bivši Dijaški dom Črnomelj skupaj s Knjižnico Črnomelj, delno pa so bili sanirani še Črnomaljski grad, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj in OŠ Mirana Jarca Črnomelj.

Kaj je bilo na objektih sanirano lahko preberete v spodnji informaciji za javnost. 

docxInformacija za medije - energetska sanacija objektov v mestu Črnomelj

Uradno odprtje asfaltirane javne poti v Ručetni vasi

  • 09 Februar 2018 |

Petek, 9. februar - V sredo, 7. februarja, je potekalo uradno odprtje na novo asfaltirane javne poti v Ručetni vasi.

Ob sodelovanju krajanov in občin Črnomelj in Semič je bilo konec leta 2017 asfaltirano dobrih 350 m javne poti v Ručetni gori. Pot, ki vodi od podvoza pod železnico na R1-216 Črmošnjice – Črnomelj v Kotu do opuščenega prehoda čez železnico. Na 205 m delu poti v naši občini so krajani zagotovili polovico stroškov oziroma pripravo podlage. Asfaltiranje v vrednosti 4.911 EUR pa je zagotovila občina Črnomelj. Podobno so v občni Semič zagotovili svoj delež.


Pred asfaltiranjem je TELEKOM Slovenije položil zaščitne cevi za optično omrežje.

Izvajalec asfaltiranja je bil CGP d.d. Novo mesto. Več o odprtju si oglejte v fotografijah. 

Foto: Tomislav Urh

Pustno društvo Presta do pepelnične srede prevzelo oblast mesta

  • 07 Februar 2018 |

Sreda,  7. februar - Županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič je danes članom Pustnega društva Presta predala ključ, ki odpira troja vrata in jim s tem do pepelnične srede prepustila oblast v mestu.

Podpisala je tudi listino, s katero se je obvezala, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da društvu finančno in moralno pomaga pri nadaljnjem delovanju.

Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku

  • 07 Februar 2018 |

Sreda, 7. februar - Včeraj, v torek, 6. februarja je v Kulturnem domu Črnomelj potekala osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Slavnostna govornica je bila županja Mojca Čemas Stjepanovič.

V kulturnem programu, ki ga je povezoval Jaka Birkelbach,pa so sodelovali:
- Kresnice KUD Božo Račič Adlešiči
- FS Dragatuš (otroška, mladinska in odrasla skupina)
- KUD Oton Župančič Vinica (otroška in odrasla skupina, Viniški tamburaši) z vokalistko Moniko Simčič
- OŠ Mirana Jarca Črnomelj
- OŠ Loka Črnomelj s podružnico Adlešiči.

Skupaj smo s kulturnim programom počastili evropsko leto kulture, se poklonili Otonu Župančiču ob njegovi 140-letnici rojstva in podelili Župančičeva priznanja za leto 2017.

Župančičevi diplomi sta prejela Branka Weiss in Leopold Perko, Župančičevo plaketo pa Dirk Heij. Vsem dobitnikom še enkrat čestitamo.

 

Foto: Tomislav Urh

Otvoritev energetske sanacije Podružnične šole Adlešiči

  • 05 Februar 2018 |

V začetku septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.


Občina Črnomelj je do roka za oddajo prijav na zadevni javni razpis, uspešno prijavila operacijo »Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj«, saj je dne, 21.4.2017 prejela s strani Ministrstva za infrastrukturo sklep, na podlagi katerega so ji bila dodeljena nepovratna sredstva v višini 649.149,35 EUR. Pogodbena vrednost projekta zanaša 1.476.130,12 EUR brez DDV.

Občina Črnomelj je skupaj z zasebnim partnerjem Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki ga je izbrala na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije, uspešno energetsko sanirala 7 objektov v lasti Občine Črnomelj.
Podružnična šola Adlešiči je bila zajeta v sklopu operacije kjer so bili izvedeni naslednji gradbeni posegi:
- menjava celotnega stavbnega pohištva skupaj s senčili,
- toplotna izolacija strehe,
- izdelava zračne strehe in menjava strešne kritine,
- toplotna izolacija ovoja stavbe,
in tehnološki posegi:
- vgradnja termostatskih ventilov na grelnih telesih,
- prenova kotlovnice, ki je nadomestila kotel na kurilno olje z zunanjo toplotno črpalko in vso pripadajočo strojno inštalacijsko opremo, na katero se je na novo povezalo tudi nov vršni plinski kondenzacijski kotel,
- vkop novega plinohrama na mesto, kjer je prej stala cisterna za kurilno olje.

Vrednost energetske sanacije Podružnične šole Adlešiči, vključno s pripadajočo projektno dokumentacijo, je znašala dobrih 218.000 EUR brez DDV. Ocenjuje se, da bo na podlagi izvedenih ukrepov na šoli dosežen prihranek energije v višini 85 MWh/leto.

Celotno sporočilo za javnost:

docxOdprtje PŠ Adlešiči

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.